Inmarschen på fredag

Den kombinerade inmarschen och maskottävlingen på fredag

Samling för inmarschen är på fredag klockan 12:40. Inmarschen startar 12:55.

Platsen för inmarschen är vid tältbyn på norra sidan av stadion. Ni kommer in till området via gången som leder till A-läktaren. Alternativt genom dörrarna som leder till omklädningsrummen, men så att ni inte vänder ner för trapporna utan går rakt fram genom följande dörrar.

Ni kan även gå yttre vägen runt stadion och komma in via portarna som är på norra sidan av stadion.

Ännu en påminnelse om skyltarna från våren utskick:

Det är max 5 personer per skola som deltar i inmarschen.

Skolorna gör sina egna personliga namnskyltar. Maximi storleken på namnskyltarna med käpp (1,5m x 1,5m). Formen på skylten är fri. Vi ser fram emot en mångfald av färgglada och konstnärliga skyltar.