Ändring i masstafetten för åk 7-9 flickor

Som vi redan har informerat er i vårt utskick så kommer sträckorna i masstafetten åk 7-9 för såväl pojkar som flickor att vara densamma, dvs 100 meter. Tidigare har flickorna löpt 18×80 meter. I år är det alltså 18×100 meter som gäller.