Kvar till Karnevalen 2020

22.05.2020 13:00

Nyheter

Tillbaka

av Jan-Erik Eklöf den 08.03.2019
(läst av 488 besökare)

Tillsammans – en stafett som inkluderar, enar och engagerar

Tillsammans – en stafett som inkluderar, enar och engagerar

Stafettkarnevalen vill kontinuerligt utveckla sig och bidra till att så många som möjligt erbjuds möjlighet att delta. Vi tar nu ett steg vidare med att införa stafetter för skolungdomar med funktionsnedsättningar/funktionsvariationer. Allt fler barn med funktionsnedsättningar går integrerat i vanliga skolor så tiden är mogen att utöka stafettutbudet. Till den idrottsliga målsättningen för karnevalen hör också att locka nya skaror av ungdom till idrotten och med dessa nya stafetter hoppas vi att kunna ytterligare bidra till detta.

Stafettkarnevalen betonar glädjen i idrotten, lagandan, kamratskapet och skolgemenskapen. Stafettkarnevalen vill med införandet av ”Tillsammans”-stafetten i sitt grenutbud stärka lagandan, kamratskapet och skolgemenskapen genom att ge elever med funktionsnedsättningar en möjlighet att samarbeta och tävla med elever utan funktionshinder inom idrotten.

Stafettkarnevalen är medveten om att tidtabellen är stram för skolorna att samla ihop ett lag och träna växlingar, men vi ville ändå redan i år öppna möjligheterna för elever med funktionsnedsättningar att delta i Stafettkarnevalen. Stafettkarnevalen möjliggör även ett samarbete över skolgränserna när det gäller denna specifika stafett. Ett lag kan bestå av elever från en eller fler skolor – tillsammans!

Stafettkarnevalen samarbetar med Soveltava Liikunta/Anpassad motion (SoveLi ry) och Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf, i planeringen och utarbetningen av regler för ”Tillsammans”-stafetten. På detta sett har vi försäkrat oss om att vi har den bästa expertisen till vårt förfogande för att skapa en stafett som beaktar de förutsättningar och önskemål som elever med funktionsnedsättningar har.

För mer information kontakta

Stefan Haglund
Styrelseordförande
Svenska Finlands Skolidrottsförbund
0400 577 903

Jan-Erik Eklöf
Verksamhetsledare
Stafettkarnevalen
040 184 6380

 
 
 

Skolornas Stafettkarneval

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND


e-post: info(AT)stafettkarnevalen.fi
FO-nummer: 0194129-1

verksamhetsledare:

Jan-Erik Eklöf
e-post: jan-erik.eklof(AT)stafettkarnevalen.fi
mobil: 040-184 6380