stafettkarnevalen 2018 i Åbo

Stafettkarnevalen 2018 hejarklackarna

Hejarklacks- och texttävlingarna är öppna för alla skolor som deltar i Stafettkarnevalen.

Tävlingarna indelas i två klasser:

a) grundskolor (klasserna 1-6)

b) grundskolor (klasserna 7-9) och gymnasier

Tävlingarnas språk är svenska.

Det är inte tillåtet att skicka in en förtrupp, som hindrat andra skolors elever att ta sig fram på läktarna. Detta medför en risk för att elever skadar sig och är under inga omständigheter tillåtet.

Vi uppmanar skolorna att utse en vuxen person/lärare som ser till att hejarklackarna tar hänsyn till varandra.

Hejarklackstävlingen

Hejarklackarna är en väsentlig del av Stafettkarnevalen och de bidrar i hög grad till den glada stämningen på stadion. Vi vet att förberedelserna för hejarklackstävlingen redan är i full gång i många skolor.

I hejarklackstävlingen bedömer en jury

HELHETEN: koreografi, klädsel, hejaramsor, taktfasthet, uthållighet mm. men också den ordning som upprätthålls, nedskräpning av läktaren osv.

Instrument är inte tillåtna, inte heller tutor, megafoner eller andra tekniska hjälpmedel.

Visor och ramsor

Utöver den vanliga hejarklackstävlingen, arrangeras även en tävling för TEXTERNA (dvs. hejaramsorna, slagorden, sångerna) till skolornas hejarklackar. Detta ger skolornas ”författare” och fantasifulla skribenter en möjlighet att briljera. Samtidigt ges också småskolorna en likvärdig möjlighet att uppmärksammas.

Texterna jämte eventuella melodier bör insändas via anmälningstjänsten senast den 20 april 2018. En jury bedömer de inkomna bidragen och prisutdelningen sker vid Stafettkarnevalen på Olympiastadion

Kontaktpersonen till hejarklacken skall kvittera ut en hejarklacksväst från tävlingskansliet och återlämna den till kansliet efter avslutad tävling. Om man inte återlämnar västen skickar Stafettkarnevalen en räckning på 50 € för icke återlämnad/borttappad väst!

TÄVLINGSREGLER FÖR TEXTERNA

Med texter för Stafettkarnevalens hejarklackar avses visor, ramsor, rim och slagord som används vid karnevalen 2018 av den egna skolans hejarklack.

Varje skola får sända in maximalt tre bidrag (sånger, ramsor eller slagord). Om det är fråga om en visa är det önskvärt, att melodin är välkänd. Kom ihåg att uppge den!

Texterna får gärna ha regional/lokal färg och vara kännetecknande för skolan.

Texterna skall vara lämpliga för Stafettkarnevalen. Smaklöshet och rasism får inte förekomma. Nationalsånger och psalmer är inte lämpliga.

Portarna öppnas på fredag kl. 12.00 och på lördag kl. 07.00

Datum att komma ihåg

tisdag 3 april   öppnas anmälningstjänsten

söndag 22 april  är deadline för alla laganmälningar, beställning av mat och logi, samt inlämnande av texter + melodi tilll hejarklackstävlingen

Skolornas Stafettkarneval

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: (växel)
e-post: info(AT)stafettkarnevalen.fi
FO-nummer: 0194129-1

verksamhetsledare:

Jan-Erik Eklöf
e-post: jan-erik-eklof(AT)stafettkarnevalen.fi
mobil: 040-184 6380