Organisationskommittén för Stafettkarnevalen 2021

Ordförande: Stefan Haglund
stefan@startmore.fi
+358 400 577 903

Medlemmar:
Mikael Ekholm, Jan-Erik Eklöf, Viveca Hagmark, Patrik Limnell, Mirko Pennanen, Peter Waenerberg, Ulrika Willfor-Nyman