Tävlingsutskottet

Ordförande: Mirko Pennanen
mirko.pennanen@stafettkarnevalen.fi
+358 40 510 6499

Medlemmar:
Lotta Holm, Peter Waenerberg, Hilding Wikner, Robert Jürgens, Johan Portin,
Jenny Snellman, Karin Storbacka, Barbara Åkerberg