Grundskolor åk 7-9 och andra stadiet

 

I klassen för högstadier och andra stadiet vann Borgaregatans skola från Vasa.

Motivering: Det är ingen tvekan om att det krävts mycket träning och finslipning för att få en så fungerande hejarklack som Borgaregatans skola bjuder alla karnevalsbesökare på i år. De är en verklig färgklick uppe på läktaren. Disciplinerade tjejer som har välformulerade ramsor och ett glatt humör. Även Borgaregatans skola har anammat Finland 100:s tema “Tillsammans” med de somriga blomkransarna som pryder såväl löpare som hejarklack.

Hedersomnämnanden: Hejarklackstävlingens jury tilldelar hedersomnämnande till Ekenäs högstadium. Ekenäs hörs bra, har finurliga ramsor och ger sina löpare verklig energi. Det andra hedersomnämnande tilldelas Oxhamns skola för vacker utstyrsel och för den fina samhörighet mellan hejarklack och löpare.

 

Grundskolor åk 1 - 6

I klassen för lågstadier vann Drumsö lågstadieskola.

Motivering: En aktiv och välkoordinerad hejarklack som alla hörde trots att de till antal inte var flest. De bjöd på varierande ramsor och välgjord rekvisita. Hela hejarklacken, som består av både flickor och pojkar visar vad Finland 100 “Tillsammans” går ut på.

Hedersomnämnanden: Hejarklackstävlingens jury tilldelar hedersomnämnande till Lagstads skola för fina och välkoordinerade rader i synlig utstyrsel.

 

STAFETTKARNEVALENS BÄSTA HEJARRAMSA

Stafettkarnevalens traditionella hejarramsetävling, där texten i ramsorna har fått tävla sinsemellan har avgjorts. Tävlingen indelades i två klasser: lågstadier (klasser 1-6) och högstadier/gymnasier (klasser 7-12).

Tävlingsjuryn poängterade att en bra hejarramsa bör vara rytmisk, en bra stödande melodi är ett plus. Ramsan ska ha en fyndig text som gärna kan ha lokal färg och ska uppmuntra det egna laget, utan att vara negativ mot andra lag. Ramsan bör också ge uttryck för stämningen på karnevalen, uttrycka lekfullhet, gemenskap och samhörighet, dvs. binda samman eleverna på läktarna och de löpande lagen på planen. Speciellt ovanliga melodier och underfundiga texter premierades.

Inom utsatt tid inkom 51 bidrag från 22 skolor.

I klassen för lågstadier vann Svenska skolan i Lahtis, Skepp ohoj!

Motivering: Texten är skriven för årets karneval. Det är trevligt och ovanligt med dialogen mellan kapten och besättning och fyndigt att de kommer seglande från sin språkö till Esbo.

Hedersomnämnanden: Vendlaskolan, Nurmijärvi, Sjörövargänget och Rödskog skola, Esbo, Vi ska vinna idag.

Skepp ohoj!

Melodi: Pirates of The Caribbean

SKEPP OHOJ!

Rop:

Kaptenen: Ställ er på startlinjen!

Alla: Aj, aj, kapten!

Sång:

Vi har seglat hit till Esbo från vår språkö – SKEPP OHOJ!

Kastat ankarn, står på plankan, vi är redo – SKEPP OHOJ!

Vi ska springa, vi ska vinna, vi ska göra allt vi kan

Hissa flaggan, land i sikte, kämpa på nu varje man!

Rop:

Kaptenen: Håll kursen!

Alla: Aj, aj, kapten!

Sång:

Vi har seglat....

 

I klassen för högstadier/gymnasier vann Tegengrenskolan, Vörå, Vi råopar Vöro

Motivering: Texten är visuell, behandlar Stafettkarnevalen som en helhetsupplevelse.

Hedersomnämnanden gick till Korsholms högstadium, Stafettkarnevalen och Sarlinska skolan, Pargas, Salute.

Vi råopar Vöro

(melodi Pong Dance – Vigiland

 

Springär tär på banon, Finlands bästa lag e jäär

vi ha körd från Vöro itt ens såvd, va sko he gäär?

Vi va på plats imårost ganska tidit fö ti hej

på bästa lagi ifrån Vöro, både kill å tjej.

Tå ni siir oss spring på banon, så viftar vi me Vöros faanon

vi skapar kaos jäär på våran läktar, vi e Alice å jäär e våra knäktar.

Å vi råopar Vöro

HEJ HEJ HEJ HEJ

VÖRO!

 

På frågor svarar Barbara Åkerberg 040-545 2260           

Skolornas Stafettkarneval

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: (växel)
e-post: info(AT)stafettkarnevalen.fi
FO-nummer: 0194129-1

verksamhetsledare:

Jan-Erik Eklöf
e-post: jan-erik-eklof(AT)stafettkarnevalen.fi
mobil: 040-184 6380