Heatindelningar Utan lag Normal Med sidbrytningar

 
5 x 80 m, flickor, grundsk., språkbad, inbj. grundsk. åk 1-6 försök 189 lag 24 heat
Heat 1 upprop klockan 13:15, start klockan 13:30
1 26 Cygnaeus Skola lag 4
2 35 Dickursby skola lag 2
3 223 Zacharias Topeliusskolan
4 212 Winellska skolan
5 86 Kvarnbackens skola
6 77 Kottby lågstadieskola
7 49 Gerby skola lag 2
8 100 Lagmans skola lag 2
Heat 2 upprop klockan 13:18, start klockan 13:33
1 112 Mattlidens skola lag 3
2 18 Cygnaeus lågstadieskola lag 2
3 138 Purmo skola
4 52 Granhultsskolan
5 182 Sundom skola
6 200 Vestersundsby skola
7 128 Norra Korsholms skola lag 2
8 92 Kyrkbackens skola lag 2
Heat 3 upprop klockan 13:21, start klockan 13:36
1 89 Kvarnbackens skola lag 4
2 239 Gripsholmsskolan lag 2
3 93 Kyrkfjärdens skola
4 171 Solf skola
5 11 Brändö lågstadieskola
6 193 Tolkis skola
7 219 Yttermalax skola lag 2
8 199 Vasa övningsskola lag 4
Heat 4 upprop klockan 13:24, start klockan 13:39
1 65 Hoplaxskolan lag 5
2 202 Vikinga skola lag 2
3 57 Hangö Centralskola
4 222 Ytternäs skola
5 122 Nedervetil skola
6 151 Sannäs skola
7 32 Degerö lågstadieskola lag 2
8 88 Kvarnbackens skola lag 3
Heat 5 upprop klockan 13:27, start klockan 13:42
1 63 Hoplaxskolan lag 3
2 146 S:t Karins svenska skola lag 2
3 204 Vikingaåsens skola
4 166 Smedsby skola
5 23 Cygnaeus Skola
6 68 Höjdens skola
7 165 Skräbböle skola lag 2
8 60 Hangö Centralskola lag 4
Heat 6 upprop klockan 13:30, start klockan 13:45
1 56 Granhultsskolan lag 5
2 121 Mårtensdals skola lag 2
3 232 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
4 125 Normens skola
5 73 Katarinaskolan
6 178 Stenbackens skola
7 139 Purmo skola lag 2
8 221 Yttermalax skola lag 4
Heat 7 upprop klockan 13:33, start klockan 13:48
1 241 Gripsholmsskolan lag 4
2 45 Gammelbacka skola lag 2
3 27 Dalsbruks skola
4 213 Winellska skolan lag 2
5 208 Vindängens skola
6 13 Centrumskolan i Oravais
7 38 Drumsö lågstadieskola lag 2
8 148 S:t Karins svenska skola lag 4
Heat 8 upprop klockan 13:36, start klockan 13:51
1 215 Winellska skolan lag 4
2 187 Svenska samskolan i Tammerfors lag 2
3 205 Villa Skola
4 40 Finno Skola
5 159 Sirkkala skola
6 34 Dickursby skola
7 167 Smedsby skola lag 2
8 105 Malms skola lag 3
Heat 9 upprop klockan 13:39, start klockan 13:54
1 130 Norra Korsholms skola lag 4
2 24 Cygnaeus Skola lag 2
3 184 Sunds skola
4 161 Sjundeå svenska skola
5 218 Yttermalax skola
6 176 Staffansby lågstadium
7 209 Vindängens skola lag 2
8 5 Amosparkens skola lag 5
Heat 10 upprop klockan 13:42, start klockan 13:57
1 174 Solf skola lag 4
2 118 Mosebacke skola lag 2
3 134 Näse skola
4 180 Storängens skola
5 120 Mårtensdals skola
6 103 Malms skola
7 137 Oxhamns skola lag 2
8 147 S:t Karins svenska skola lag 3
Heat 11 upprop klockan 13:45, start klockan 14:00
1 59 Hangö Centralskola lag 3
2 7 Bobäcks skola lag 2
3 226 Österby skola
4 48 Gerby skola
5 168 Smedsby-Böle skola
6 110 Mattlidens skola
7 156 Sibbo Kyrkoby skola lag 2
8 4 Amosparkens skola lag 4
Heat 12 upprop klockan 13:48, start klockan 14:03
1 173 Solf skola lag 3
2 28 Dalsbruks skola lag 2
3 84 Kungsgårdsskolan
4 53 Granhultsskolan lag 2
5 117 Mosebacke skola
6 29 Degerby skola
7 229 Övermalax skola lag 2
8 109 Malms skola lag 7
Heat 13 upprop klockan 13:51, start klockan 14:06
1 129 Norra Korsholms skola lag 3
2 132 Näs skola lag 2
3 70 Karamalmens skola
4 201 Vikinga skola
5 41 Finno Skola lag 2
6 44 Gammelbacka skola
7 233 Albert Edelfelts skola / Språkbadet lag 2
8 64 Hoplaxskolan lag 4
Heat 14 upprop klockan 13:54, start klockan 14:09
1 231 Övermalax skola lag 4
2 206 Villa Skola lag 2
3 142 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors
4 155 Sibbo Kyrkoby skola
5 181 Storängens skola lag 2
6 76 Koskeby skola
7 83 Kronohagens lågstadieskola lag 2
8 108 Malms skola lag 6
Heat 15 upprop klockan 13:57, start klockan 14:12
1 230 Övermalax skola lag 3
2 2 Amosparkens skola lag 2
3 31 Degerö lågstadieskola
4 172 Solf skola lag 2
5 190 Söderkulla skola
6 97 Källbo skola
7 74 Katarinaskolan lag 2
8 216 Winellska skolan lag 5
Heat 16 upprop klockan 14:00, start klockan 14:15
1 220 Yttermalax skola lag 3
2 162 Sjundeå svenska skola lag 2
3 191 Södersunda lågstadium
4 192 Terjärv skola
5 164 Skräbböle skola
6 140 Päivärinteen koulu
7 62 Hoplaxskolan lag 2
8 107 Malms skola lag 5
Heat 17 upprop klockan 14:03, start klockan 14:18
1 214 Winellska skolan lag 3
2 115 Minervaskolan lag 2
3 150 Salpar skola
4 17 Cygnaeus lågstadieskola
5 153 Seminarieskolan
6 1 Amosparkens skola
7 87 Kvarnbackens skola lag 2
8 106 Malms skola lag 4
Heat 18 upprop klockan 14:06, start klockan 14:21
1 75 Katarinaskolan lag 3
2 183 Sundom skola lag 2
3 91 Kyrkbackens skola
4 127 Norra Korsholms skola
5 96 Kållby-Heimbacka skola
6 131 Näs skola
7 12 Brändö lågstadieskola lag 2
8 240 Gripsholmsskolan lag 3
Heat 19 upprop klockan 14:09, start klockan 14:24
1 55 Granhultsskolan lag 4
2 78 Kottby lågstadieskola lag 2
3 9 Botby grundskola
4 46 Generalshagens skola
5 197 Vasa övningsskola lag 2
6 114 Minervaskolan
7 126 Normens skola lag 2
8 42 Finno Skola lag 3
Heat 20 upprop klockan 14:12, start klockan 14:27
1 175 Solf skola lag 5
2 169 Smedsby-Böle skola lag 2
3 82 Kronohagens lågstadieskola
4 136 Oxhamns skola
5 99 Lagmans skola
6 113 Mikaelskolan
7 111 Mattlidens skola lag 2
8 25 Cygnaeus Skola lag 3
Heat 21 upprop klockan 14:15, start klockan 14:30
1 203 Vikinga skola lag 3
2 71 Karamalmens skola lag 2
3 228 Övermalax skola
4 101 Lagstads skola
5 54 Granhultsskolan lag 3
6 6 Bobäcks skola
7 123 Nedervetil skola lag 2
8 198 Vasa övningsskola lag 3
Heat 22 upprop klockan 14:18, start klockan 14:33
2 39 Drumsö lågstadieskola lag 3
3 124 Nordsjö lågstadieskola
4 236 Språkbadsskolan i Jakobstad
5 61 Hoplaxskolan
6 186 Svenska samskolan i Tammerfors
7 98 Källbo skola lag 2
8 3 Amosparkens skola lag 3
Heat 23 upprop klockan 14:21, start klockan 14:36
2 104 Malms skola lag 2
3 225 Åshöjdens grundskola
4 196 Vasa övningsskola
5 237 Språkbadsskolan i Jakobstad lag 2
6 234 Lauttasaaren ala-aste
7 10 Botby grundskola lag 2
8 149 S:t Karins svenska skola lag 5
Heat 24 upprop klockan 14:24, start klockan 14:39
2 58 Hangö Centralskola lag 2
3 238 Gripsholmsskolan
4 37 Drumsö lågstadieskola
5 16 Chydenius skola
6 145 S:t Karins svenska skola
7 85 Kungsgårdsskolan lag 2
8 90 Kvarnbackens skola lag 5
5 x 80 m, flickor, grundsk., språkbad, inbj. grundsk. åk 1-6 semifinal 32 lag 4 heat
Heat 1 upprop klockan 10:35, start klockan 10:50
1 11 Brändö lågstadieskola
2 117 Mosebacke skola
3 171 Solf skola
4 212 Winellska skolan
5 73 Katarinaskolan
6 101 Lagstads skola
7 40 Finno Skola
8 97 Källbo skola
Heat 2 upprop klockan 10:38, start klockan 10:53
1 103 Malms skola
2 122 Nedervetil skola
3 37 Drumsö lågstadieskola
4 222 Ytternäs skola
5 236 Språkbadsskolan i Jakobstad
6 110 Mattlidens skola
7 155 Sibbo Kyrkoby skola
8 70 Karamalmens skola
Heat 3 upprop klockan 10:41, start klockan 10:56
1 136 Oxhamns skola
2 182 Sundom skola
3 180 Storängens skola
4 1 Amosparkens skola
5 161 Sjundeå svenska skola
6 52 Granhultsskolan
7 196 Vasa övningsskola
8 13 Centrumskolan i Oravais
Heat 4 upprop klockan 10:44, start klockan 10:59
1 87 Kvarnbackens skola lag 2
2 86 Kvarnbackens skola
3 127 Norra Korsholms skola
4 169 Smedsby-Böle skola lag 2
5 53 Granhultsskolan lag 2
6 166 Smedsby skola
7 46 Generalshagens skola
8 192 Terjärv skola
5 x 80 m, flickor, grundsk., språkbad, inbj. grundsk. åk 1-6 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 17:35, start klockan 17:55
1 110 Mattlidens skola
2 127 Norra Korsholms skola
3 222 Ytternäs skola
4 86 Kvarnbackens skola
5 212 Winellska skolan
6 180 Storängens skola
7 161 Sjundeå svenska skola
8 171 Solf skola
8 x 50 m, mixed, grundsk. åk 1-4 försök 151 lag 19 heat
Heat 1 upprop klockan 14:35, start klockan 14:50
1 250 Boställskolan lag 4
2 41 Finno Skola lag 2
3 151 Sannäs skola
4 180 Storängens skola
5 61 Hoplaxskolan
6 302 Kyrkoby skola, Vanda
7 68 Höjdens skola
8 47 Generalshagens skola lag 2
Heat 2 upprop klockan 14:38, start klockan 14:53
1 248 Boställskolan lag 2
2 339 Sjökulla skola lag 2
3 82 Kronohagens lågstadieskola
4 86 Kvarnbackens skola
5 34 Dickursby skola
6 23 Cygnaeus Skola
7 288 Klemetskog skola
8 154 Seminarieskolan lag 2
Heat 3 upprop klockan 14:41, start klockan 14:56
1 65 Hoplaxskolan lag 5
2 111 Mattlidens skola lag 2
3 8 Bonäs Skola
4 168 Smedsby-Böle skola
5 84 Kungsgårdsskolan
6 212 Winellska skolan
7 27 Dalsbruks skola
8 24 Cygnaeus Skola lag 2
Heat 4 upprop klockan 14:44, start klockan 14:59
1 7 Bobäcks skola lag 2
2 132 Näs skola lag 2
3 225 Åshöjdens grundskola
4 196 Vasa övningsskola
5 17 Cygnaeus lågstadieskola
6 190 Söderkulla skola
7 226 Österby skola
8 282 Kirjala skola lag 2
Heat 5 upprop klockan 14:47, start klockan 15:02
1 249 Boställskolan lag 3
2 46 Generalshagens skola
3 57 Hangö Centralskola
4 181 Storängens skola lag 2
5 9 Botby grundskola
6 114 Minervaskolan
7 209 Vindängens skola lag 2
8 198 Vasa övningsskola lag 3
Heat 6 upprop klockan 14:50, start klockan 15:05
1 315 Oitbacka skola lag 2
2 344 Socklot skola
3 333 Rödskogs skola
4 73 Katarinaskolan
5 228 Övermalax skola
6 142 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors
7 309 Munsala skola lag 2
8 217 Winellska skolan lag 6
Heat 7 upprop klockan 14:53, start klockan 15:08
1 88 Kvarnbackens skola lag 3
2 18 Cygnaeus lågstadieskola lag 2
3 182 Sundom skola
4 52 Granhultsskolan
5 117 Mosebacke skola
6 113 Mikaelskolan
7 37 Drumsö lågstadieskola
8 210 Vindängens skola lag 3
Heat 8 upprop klockan 14:56, start klockan 15:11
1 42 Finno Skola lag 3
2 277 Kapellby skola lag 2
3 155 Sibbo Kyrkoby skola
4 6 Bobäcks skola
5 383 Yttermark skola
6 134 Näse skola
7 29 Degerby skola
8 115 Minervaskolan lag 2
Heat 9 upprop klockan 14:59, start klockan 15:14
1 340 Sjökulla skola lag 3
2 306 Molpe Skola
3 31 Degerö lågstadieskola
4 161 Sjundeå svenska skola
5 164 Skräbböle skola
6 388 Östersundom skola
7 141 Päivärinteen koulu lag 2
8 38 Drumsö lågstadieskola lag 2
Heat 10 upprop klockan 15:02, start klockan 15:17
1 235 Lauttasaaren ala-aste lag 2
2 140 Päivärinteen koulu
3 320 Pernå kyrkoby skola
4 110 Mattlidens skola
5 242 Bemböle skola
6 13 Centrumskolan i Oravais
7 35 Dickursby skola lag 2
8 64 Hoplaxskolan lag 4
Heat 11 upprop klockan 15:05, start klockan 15:20
1 216 Winellska skolan lag 5
2 177 Staffansby lågstadium lag 2
3 337 Seminaarin koulu
4 70 Karamalmens skola
5 11 Brändö lågstadieskola
6 234 Lauttasaaren ala-aste
7 373 Västankvarns skola
8 152 Sannäs skola lag 2
Heat 12 upprop klockan 15:08, start klockan 15:23
1 303 Kyrkoby skola, Vanda lag 2
2 311 Norra Paipis skola
3 279 Karuby skola
4 95 Kyrkostrands-Jungmans skola
5 247 Boställskolan
6 374 Västerby skola
7 12 Brändö lågstadieskola lag 2
8 214 Winellska skolan lag 3
Heat 13 upprop klockan 15:11, start klockan 15:26
1 215 Winellska skolan lag 4
2 85 Kungsgårdsskolan lag 2
3 280 Kaskö svenska skola
4 127 Norra Korsholms skola
5 159 Sirkkala skola
6 218 Yttermalax skola
7 93 Kyrkfjärdens skola
8 224 Zacharias Topeliusskolan lag 2
Heat 14 upprop klockan 15:14, start klockan 15:29
1 19 Cygnaeus lågstadieskola lag 3
2 270 Hindhår skola
3 338 Sjökulla skola
4 153 Seminarieskolan
5 48 Gerby skola
6 245 Borgby skola
7 160 Sirkkala skola lag 2
8 62 Hoplaxskolan lag 2
Heat 15 upprop klockan 15:17, start klockan 15:32
1 69 Höjdens skola lag 2
2 178 Stenbackens skola
3 223 Zacharias Topeliusskolan
4 166 Smedsby skola
5 40 Finno Skola
6 176 Staffansby lågstadium
7 121 Mårtensdals skola lag 2
8 72 Karamalmens skola lag 3
Heat 16 upprop klockan 15:20, start klockan 15:35
1 243 Bemböle skola lag 2
2 295 Kullo skola
3 308 Munsala skola
4 53 Granhultsskolan lag 2
5 131 Näs skola
6 321 Pjelax skola
7 120 Mårtensdals skola
8 63 Hoplaxskolan lag 3
Heat 17 upprop klockan 15:23, start klockan 15:38
1 36 Dickursby skola lag 3
2 376 Västersundoms skola
3 281 Kirjala skola
4 197 Vasa övningsskola lag 2
5 201 Vikinga skola
6 124 Nordsjö lågstadieskola
7 313 Nummela skola
8 71 Karamalmens skola lag 2
Heat 18 upprop klockan 15:26, start klockan 15:41
1 163 Sjundeå svenska skola lag 3
2 342 Snappertuna skola
3 276 Kapellby skola
4 87 Kvarnbackens skola lag 2
5 208 Vindängens skola
6 355 Sävträsk skola
7 334 Saxby skola
8 296 Kullo skola lag 2
Heat 19 upprop klockan 15:29, start klockan 15:44
2 213 Winellska skolan lag 2
3 263 Gumbostrands skola
4 236 Språkbadsskolan i Jakobstad
5 162 Sjundeå svenska skola lag 2
6 314 Oitbacka skola
7 360 Tessjö skola
8 232 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
8 x 50 m, mixed, grundsk. åk 1-4 semifinal 24 lag 3 heat
Heat 1 upprop klockan 09:55, start klockan 10:10
1 40 Finno Skola
2 190 Söderkulla skola
3 52 Granhultsskolan
4 236 Språkbadsskolan i Jakobstad
5 120 Mårtensdals skola
6 9 Botby grundskola
7 208 Vindängens skola
8 110 Mattlidens skola
Heat 2 upprop klockan 09:58, start klockan 10:13
1 201 Vikinga skola
2 155 Sibbo Kyrkoby skola
3 196 Vasa övningsskola
4 161 Sjundeå svenska skola
5 153 Seminarieskolan
6 180 Storängens skola
7 247 Boställskolan
8 70 Karamalmens skola
Heat 3 upprop klockan 10:01, start klockan 10:16
1 117 Mosebacke skola
2 37 Drumsö lågstadieskola
3 159 Sirkkala skola
4 6 Bobäcks skola
5 212 Winellska skolan
6 166 Smedsby skola
7 73 Katarinaskolan
8 86 Kvarnbackens skola
8 x 50 m, mixed, grundsk. åk 1-4 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 16:30, start klockan 16:50
1 196 Vasa övningsskola
2 247 Boställskolan
3 236 Språkbadsskolan i Jakobstad
4 159 Sirkkala skola
5 161 Sjundeå svenska skola
6 180 Storängens skola
7 52 Granhultsskolan
8 166 Smedsby skola
600 + 600 + 400 m, flickor, grundsk., språkbad, inbj. grundsk. åk 1-6 final 153 lag 2 heat
Heat 1 upprop klockan 15:35, start klockan 15:55
1 205 Villa Skola
2 186 Svenska samskolan i Tammerfors
3 1 Amosparkens skola
4 225 Åshöjdens grundskola
5 184 Sunds skola
6 223 Zacharias Topeliusskolan
7 9 Botby grundskola
8 134 Näse skola
9 29 Degerby skola
10 117 Mosebacke skola
11 68 Höjdens skola
12 31 Degerö lågstadieskola
13 82 Kronohagens lågstadieskola
14 140 Päivärinteen koulu
15 178 Stenbackens skola
16 110 Mattlidens skola
17 204 Vikingaåsens skola
18 97 Källbo skola
19 57 Hangö Centralskola
20 27 Dalsbruks skola
21 138 Purmo skola
22 176 Staffansby lågstadium
23 232 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
24 145 S:t Karins svenska skola
25 85 Kungsgårdsskolan lag 2
26 102 Lagstads skola lag 2
27 194 Tolkis skola lag 2
28 111 Mattlidens skola lag 2
29 94 Kyrkfjärdens skola lag 2
30 187 Svenska samskolan i Tammerfors lag 2
31 18 Cygnaeus lågstadieskola lag 2
32 28 Dalsbruks skola lag 2
33 98 Källbo skola lag 2
34 229 Övermalax skola lag 2
35 2 Amosparkens skola lag 2
36 146 S:t Karins svenska skola lag 2
37 38 Drumsö lågstadieskola lag 2
38 239 Gripsholmsskolan lag 2
39 132 Näs skola lag 2
40 118 Mosebacke skola lag 2
41 30 Degerby skola lag 2
42 137 Oxhamns skola lag 2
43 69 Höjdens skola lag 2
44 58 Hangö Centralskola lag 2
45 121 Mårtensdals skola lag 2
46 35 Dickursby skola lag 2
47 179 Stenbackens skola lag 2
48 206 Villa Skola lag 2
49 185 Sunds skola lag 2
50 54 Granhultsskolan lag 3
51 105 Malms skola lag 3
52 198 Vasa övningsskola lag 3
53 133 Näs skola lag 3
54 63 Hoplaxskolan lag 3
55 210 Vindängens skola lag 3
56 39 Drumsö lågstadieskola lag 3
57 129 Norra Korsholms skola lag 3
58 207 Villa Skola lag 3
59 3 Amosparkens skola lag 3
60 15 Centrumskolan i Oravais lag 3
61 42 Finno Skola lag 3
62 51 Gerby skola lag 4
63 211 Vindängens skola lag 4
64 4 Amosparkens skola lag 4
65 55 Granhultsskolan lag 4
66 221 Yttermalax skola lag 4
67 130 Norra Korsholms skola lag 4
68 64 Hoplaxskolan lag 4
69 215 Winellska skolan lag 4
70 65 Hoplaxskolan lag 5
71 5 Amosparkens skola lag 5
72 66 Hoplaxskolan lag 6
73 67 Hoplaxskolan lag 7
Heat 2 upprop klockan 15:50, start klockan 16:10
1 212 Winellska skolan
2 23 Cygnaeus Skola
3 166 Smedsby skola
4 171 Solf skola
5 222 Ytternäs skola
6 11 Brändö lågstadieskola
7 48 Gerby skola
8 125 Normens skola
9 13 Centrumskolan i Oravais
10 40 Finno Skola
11 86 Kvarnbackens skola
12 172 Solf skola lag 2
13 46 Generalshagens skola
14 213 Winellska skolan lag 2
15 161 Sjundeå svenska skola
16 153 Seminarieskolan
17 159 Sirkkala skola
18 180 Storängens skola
19 192 Terjärv skola
20 190 Söderkulla skola
21 37 Drumsö lågstadieskola
22 168 Smedsby-Böle skola
23 99 Lagmans skola
24 52 Granhultsskolan
25 127 Norra Korsholms skola
26 182 Sundom skola
27 17 Cygnaeus lågstadieskola
28 196 Vasa övningsskola
29 120 Mårtensdals skola
30 136 Oxhamns skola
31 84 Kungsgårdsskolan
32 181 Storängens skola lag 2
33 201 Vikinga skola
34 154 Seminarieskolan lag 2
35 49 Gerby skola lag 2
36 193 Tolkis skola
37 34 Dickursby skola
38 76 Koskeby skola
39 44 Gammelbacka skola
40 236 Språkbadsskolan i Jakobstad
41 142 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors
42 100 Lagmans skola lag 2
43 197 Vasa övningsskola lag 2
44 50 Gerby skola lag 3
45 101 Lagstads skola
46 70 Karamalmens skola
47 131 Näs skola
48 73 Katarinaskolan
49 14 Centrumskolan i Oravais lag 2
50 103 Malms skola
51 122 Nedervetil skola
52 96 Kållby-Heimbacka skola
53 169 Smedsby-Böle skola lag 2
54 16 Chydenius skola
55 126 Normens skola lag 2
56 128 Norra Korsholms skola lag 2
57 41 Finno Skola lag 2
58 202 Vikinga skola lag 2
59 238 Gripsholmsskolan
60 61 Hoplaxskolan
61 218 Yttermalax skola
62 219 Yttermalax skola lag 2
63 228 Övermalax skola
64 24 Cygnaeus Skola lag 2
65 53 Granhultsskolan lag 2
66 123 Nedervetil skola lag 2
67 93 Kyrkfjärdens skola
68 91 Kyrkbackens skola
69 124 Nordsjö lågstadieskola
70 214 Winellska skolan lag 3
71 208 Vindängens skola
72 62 Hoplaxskolan lag 2
73 6 Bobäcks skola
74 71 Karamalmens skola lag 2
75 183 Sundom skola lag 2
76 209 Vindängens skola lag 2
77 151 Sannäs skola
78 104 Malms skola lag 2
79 155 Sibbo Kyrkoby skola
80 220 Yttermalax skola lag 3
600 + 600 + 400 m, flickor, små grundsk., små språkbad åk 1-6 final 85 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 16:25, start klockan 16:45
1 329 Pörtom skola
2 383 Yttermark skola
3 276 Kapellby skola
4 245 Borgby skola
5 323 Pojo kyrkoby skola
6 381 Ytterjeppo skola
7 262 Grännäs skola
8 259 Forsby skola
9 331 Rejpelt skola
10 389 Månsas lågstadieskola
11 387 Östensö skola
12 344 Socklot skola
13 263 Gumbostrands skola
14 270 Hindhår skola
15 273 Hirvlax skola
16 376 Västersundoms skola
17 277 Kapellby skola lag 2
18 300 Kyrkbackens skola i Nagu
19 321 Pjelax skola
20 290 Korsnäs kyrkoby skola
21 278 Kapellby skola lag 3
22 314 Oitbacka skola
23 330 Pörtom skola lag 2
24 280 Kaskö svenska skola
25 363 Tölby-Vikby skola
26 308 Munsala skola
27 378 Västra Närpes skola
28 260 Forsby skola lag 2
29 309 Munsala skola lag 2
30 338 Sjökulla skola
31 379 Västra Närpes skola lag 2
32 247 Boställskolan
33 304 Lappfjärd Skola
34 384 Yttermark skola lag 2
35 302 Kyrkoby skola, Vanda
36 242 Bemböle skola
37 315 Oitbacka skola lag 2
38 243 Bemböle skola lag 2
39 261 Forsby skola lag 3
40 371 Västanfjärds skola
41 370 Vårberga skola
42 388 Östersundom skola
43 369 Vittsar skola
44 334 Saxby skola
45 306 Molpe Skola
46 254 Bromarv skola
47 364 Vendlaskolan Nurmijärvi
48 327 Pyttis svenska skola
49 362 Träsk skola
50 355 Sävträsk skola
51 350 Svenska skolan i Hyvinge
52 257 Eckerö lågstadium
53 288 Klemetskog skola
54 349 Svartå skola
55 337 Seminaarin koulu
56 360 Tessjö skola
57 374 Västerby skola
58 342 Snappertuna skola
59 365 Virkby skola
60 266 Haddom skola
61 341 Skärgårdshavets skola
62 291 Kotka svenska samskola
63 295 Kullo skola
64 347 Solbrinkens skola
65 333 Rödskogs skola
66 311 Norra Paipis skola
67 244 Billnäs skola
68 251 Boxby skola, Sibbo
69 320 Pernå kyrkoby skola
70 281 Kirjala skola
71 361 Tessjö skola lag 2
72 377 Västersundoms skola lag 2
73 246 Borgby skola lag 2
74 351 Svenska skolan i Hyvinge lag 2
75 356 Sävträsk skola lag 2
76 332 Rejpelt skola lag 2
77 345 Socklot skola lag 2
78 282 Kirjala skola lag 2
79 348 Solbrinkens skola lag 2
80 264 Gumbostrands skola lag 2
81 292 Kotka svenska samskola lag 2
82 328 Pyttis svenska skola lag 2
83 252 Boxby skola, Sibbo lag 2
84 310 Munsala skola lag 3
85 346 Socklot skola lag 3
6 x 60 m skyttelstafett, mixed, u.p.v. åk 7-9 final 2 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 16:50, start klockan 17:05
3 1 Seminarieskolan
5 2 Östensö skola
6 x 60 m skyttelstafett, mixed, u.p.v. åk 1-6 final 2 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 16:50, start klockan 17:05
3 1 Zacharias Topeliusskolan
5 2 Zacharias Topeliusskolan lag 2
Gatustafett, 4-manna, pojkar, små grundsk., små språkbad åk 1-6 final 75 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 16:50, start klockan 17:15
1 258 Edsevö skola
2 387 Östensö skola
3 259 Forsby skola
4 334 Saxby skola
5 321 Pjelax skola
6 383 Yttermark skola
7 329 Pörtom skola
8 247 Boställskolan
9 263 Gumbostrands skola
10 276 Kapellby skola
11 257 Eckerö lågstadium
12 262 Grännäs skola
13 270 Hindhår skola
14 314 Oitbacka skola
15 323 Pojo kyrkoby skola
16 277 Kapellby skola lag 2
17 245 Borgby skola
18 376 Västersundoms skola
19 302 Kyrkoby skola, Vanda
20 248 Boställskolan lag 2
21 308 Munsala skola
22 281 Kirjala skola
23 242 Bemböle skola
24 282 Kirjala skola lag 2
25 293 Kråkö
26 384 Yttermark skola lag 2
27 268 Hankmo skola
28 306 Molpe Skola
29 381 Ytterjeppo skola
30 322 Pjelax skola lag 2
31 378 Västra Närpes skola
32 363 Tölby-Vikby skola
33 307 Molpe Skola lag 2
34 309 Munsala skola lag 2
35 315 Oitbacka skola lag 2
36 280 Kaskö svenska skola
37 330 Pörtom skola lag 2
38 331 Rejpelt skola
39 338 Sjökulla skola
40 370 Vårberga skola
41 364 Vendlaskolan Nurmijärvi
42 342 Snappertuna skola
43 290 Korsnäs kyrkoby skola
44 373 Västankvarns skola
45 349 Svartå skola
46 320 Pernå kyrkoby skola
47 254 Bromarv skola
48 295 Kullo skola
49 288 Klemetskog skola
50 333 Rödskogs skola
51 244 Billnäs skola
52 341 Skärgårdshavets skola
53 374 Västerby skola
54 369 Vittsar skola
55 388 Östersundom skola
56 291 Kotka svenska samskola
57 350 Svenska skolan i Hyvinge
58 344 Socklot skola
59 371 Västanfjärds skola
60 365 Virkby skola
61 266 Haddom skola
62 355 Sävträsk skola
63 357 Södra Paipis skola
64 360 Tessjö skola
65 351 Svenska skolan i Hyvinge lag 2
66 361 Tessjö skola lag 2
67 264 Gumbostrands skola lag 2
68 356 Sävträsk skola lag 2
69 339 Sjökulla skola lag 2
70 246 Borgby skola lag 2
71 294 Kråkö lag 2
72 296 Kullo skola lag 2
73 352 Svenska skolan i Hyvinge lag 3
74 385 Yttermark skola lag 3
75 386 Yttermark skola lag 4
Gatustafett, 4-manna, pojkar, grundsk., språkbad, inbj. grundsk. åk 1-6 final 151 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 17:05, start klockan 17:35
1 13 Centrumskolan i Oravais
2 46 Generalshagens skola
3 212 Winellska skolan
4 122 Nedervetil skola
5 196 Vasa övningsskola
6 180 Storängens skola
7 17 Cygnaeus lågstadieskola
8 155 Sibbo Kyrkoby skola
9 168 Smedsby-Böle skola
10 110 Mattlidens skola
11 52 Granhultsskolan
12 40 Finno Skola
13 37 Drumsö lågstadieskola
14 101 Lagstads skola
15 125 Normens skola
16 182 Sundom skola
17 127 Norra Korsholms skola
18 9 Botby grundskola
19 159 Sirkkala skola
20 193 Tolkis skola
21 84 Kungsgårdsskolan
22 153 Seminarieskolan
23 73 Katarinaskolan
24 77 Kottby lågstadieskola
25 96 Kållby-Heimbacka skola
26 171 Solf skola
27 48 Gerby skola
28 161 Sjundeå svenska skola
29 192 Terjärv skola
30 218 Yttermalax skola
31 181 Storängens skola lag 2
32 103 Malms skola
33 236 Språkbadsskolan i Jakobstad
34 70 Karamalmens skola
35 201 Vikinga skola
36 41 Finno Skola lag 2
37 131 Näs skola
38 61 Hoplaxskolan
39 62 Hoplaxskolan lag 2
40 74 Katarinaskolan lag 2
41 86 Kvarnbackens skola
42 16 Chydenius skola
43 238 Gripsholmsskolan
44 208 Vindängens skola
45 6 Bobäcks skola
46 228 Övermalax skola
47 239 Gripsholmsskolan lag 2
48 117 Mosebacke skola
49 53 Granhultsskolan lag 2
50 169 Smedsby-Böle skola lag 2
51 213 Winellska skolan lag 2
52 190 Söderkulla skola
53 23 Cygnaeus Skola
54 197 Vasa övningsskola lag 2
55 176 Staffansby lågstadium
56 18 Cygnaeus lågstadieskola lag 2
57 124 Nordsjö lågstadieskola
58 93 Kyrkfjärdens skola
59 120 Mårtensdals skola
60 63 Hoplaxskolan lag 3
61 85 Kungsgårdsskolan lag 2
62 151 Sannäs skola
63 19 Cygnaeus lågstadieskola lag 3
64 34 Dickursby skola
65 178 Stenbackens skola
66 20 Cygnaeus lågstadieskola lag 4
67 209 Vindängens skola lag 2
68 54 Granhultsskolan lag 3
69 145 S:t Karins svenska skola
70 49 Gerby skola lag 2
71 126 Normens skola lag 2
72 194 Tolkis skola lag 2
73 172 Solf skola lag 2
74 128 Norra Korsholms skola lag 2
75 183 Sundom skola lag 2
76 50 Gerby skola lag 3
77 118 Mosebacke skola lag 2
78 129 Norra Korsholms skola lag 3
79 91 Kyrkbackens skola
80 136 Oxhamns skola
81 114 Minervaskolan
82 225 Åshöjdens grundskola
83 142 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors
84 232 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
85 29 Degerby skola
86 57 Hangö Centralskola
87 186 Svenska samskolan i Tammerfors
88 113 Mikaelskolan
89 134 Näse skola
90 68 Höjdens skola
91 166 Smedsby skola
92 138 Purmo skola
93 44 Gammelbacka skola
94 204 Vikingaåsens skola
95 82 Kronohagens lågstadieskola
96 27 Dalsbruks skola
97 226 Österby skola
98 11 Brändö lågstadieskola
99 1 Amosparkens skola
100 31 Degerö lågstadieskola
101 76 Koskeby skola
102 179 Stenbackens skola lag 2
103 229 Övermalax skola lag 2
104 146 S:t Karins svenska skola lag 2
105 94 Kyrkfjärdens skola lag 2
106 71 Karamalmens skola lag 2
107 154 Seminarieskolan lag 2
108 227 Österby skola lag 2
109 14 Centrumskolan i Oravais lag 2
110 162 Sjundeå svenska skola lag 2
111 111 Mattlidens skola lag 2
112 35 Dickursby skola lag 2
113 115 Minervaskolan lag 2
114 143 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors lag 2
115 135 Näse skola lag 2
116 32 Degerö lågstadieskola lag 2
117 10 Botby grundskola lag 2
118 187 Svenska samskolan i Tammerfors lag 2
119 123 Nedervetil skola lag 2
120 137 Oxhamns skola lag 2
121 47 Generalshagens skola lag 2
122 2 Amosparkens skola lag 2
123 132 Näs skola lag 2
124 102 Lagstads skola lag 2
125 202 Vikinga skola lag 2
126 38 Drumsö lågstadieskola lag 2
127 7 Bobäcks skola lag 2
128 121 Mårtensdals skola lag 2
129 152 Sannäs skola lag 2
130 156 Sibbo Kyrkoby skola lag 2
131 188 Svenska samskolan i Tammerfors lag 3
132 33 Degerö lågstadieskola lag 3
133 173 Solf skola lag 3
134 39 Drumsö lågstadieskola lag 3
135 195 Tolkis skola lag 3
136 144 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors lag 3
137 214 Winellska skolan lag 3
138 170 Smedsby-Böle skola lag 3
139 119 Mosebacke skola lag 3
140 42 Finno Skola lag 3
141 210 Vindängens skola lag 3
142 147 S:t Karins svenska skola lag 3
143 157 Sibbo Kyrkoby skola lag 3
144 133 Näs skola lag 3
145 51 Gerby skola lag 4
146 211 Vindängens skola lag 4
147 64 Hoplaxskolan lag 4
148 189 Svenska samskolan i Tammerfors lag 4
149 65 Hoplaxskolan lag 5
150 21 Cygnaeus lågstadieskola lag 5
151 22 Cygnaeus lågstadieskola lag 6
5 x 80 m, mixed, små grundsk., små språkbad åk 1-6 försök 133 lag 17 heat
Heat 1 upprop klockan 17:55, start klockan 18:10
1 368 Virkby skola lag 4
2 296 Kullo skola lag 2
3 270 Hindhår skola
4 262 Grännäs skola
5 247 Boställskolan
6 353 Svenska skolan i Lahtis
7 282 Kirjala skola lag 2
8 385 Yttermark skola lag 3
Heat 2 upprop klockan 17:58, start klockan 18:13
1 325 Pojo kyrkoby skola lag 3
2 348 Solbrinkens skola lag 2
3 266 Haddom skola
4 383 Yttermark skola
5 260 Forsby skola lag 2
6 360 Tessjö skola
7 366 Virkby skola lag 2
8 318 Oitbacka skola lag 5
Heat 3 upprop klockan 18:01, start klockan 18:16
1 326 Pojo kyrkoby skola lag 4
2 322 Pjelax skola lag 2
3 306 Molpe Skola
4 329 Pörtom skola
5 302 Kyrkoby skola, Vanda
6 295 Kullo skola
7 382 Ytterjeppo skola lag 2
8 275 Hirvlax skola lag 3
Heat 4 upprop klockan 18:04, start klockan 18:19
1 317 Oitbacka skola lag 4
2 328 Pyttis svenska skola lag 2
3 313 Nummela skola
4 387 Östensö skola
5 330 Pörtom skola lag 2
6 291 Kotka svenska samskola
7 375 Västerby skola lag 2
8 380 Västra Närpes skola lag 3
Heat 5 upprop klockan 18:07, start klockan 18:22
1 253 Boxby skola, Sibbo lag 3
2 274 Hirvlax skola lag 2
3 255 Bäckby skola, Pedersöre
4 323 Pojo kyrkoby skola
5 344 Socklot skola
6 357 Södra Paipis skola
7 271 Hindhår skola lag 2
8 319 Oitbacka skola lag 6
Heat 6 upprop klockan 18:10, start klockan 18:25
1 299 Kullo skola lag 5
2 345 Socklot skola lag 2
3 288 Klemetskog skola
4 290 Korsnäs kyrkoby skola
5 370 Vårberga skola
6 342 Snappertuna skola
7 301 Kyrkbackens skola i Nagu lag 2
8 310 Munsala skola lag 3
Heat 7 upprop klockan 18:13, start klockan 18:28
1 285 Kirjala skola lag 5
2 269 Hankmo skola lag 2
3 347 Solbrinkens skola
4 263 Gumbostrands skola
5 278 Kapellby skola lag 3
6 251 Boxby skola, Sibbo
7 267 Haddom skola lag 2
8 316 Oitbacka skola lag 3
Heat 8 upprop klockan 18:16, start klockan 18:31
1 298 Kullo skola lag 4
2 361 Tessjö skola lag 2
3 349 Svartå skola
4 259 Forsby skola
5 384 Yttermark skola lag 2
6 337 Seminaarin koulu
7 256 Bäckby skola, Pedersöre lag 2
8 283 Kirjala skola lag 3
Heat 9 upprop klockan 18:19, start klockan 18:34
1 336 Saxby skola lag 3
2 305 Lappfjärd Skola lag 2
3 376 Västersundoms skola
4 245 Borgby skola
5 363 Tölby-Vikby skola
6 378 Västra Närpes skola
7 248 Boställskolan lag 2
8 286 Kirjala skola lag 6
Heat 10 upprop klockan 18:22, start klockan 18:37
1 284 Kirjala skola lag 4
2 358 Södra Paipis skola lag 2
3 341 Skärgårdshavets skola
4 276 Kapellby skola
5 314 Oitbacka skola
6 333 Rödskogs skola
7 246 Borgby skola lag 2
8 297 Kullo skola lag 3
Heat 11 upprop klockan 18:25, start klockan 18:40
1 287 Kirjala skola lag 7
2 374 Västerby skola
3 362 Träsk skola
4 273 Hirvlax skola
5 300 Kyrkbackens skola i Nagu
6 365 Virkby skola
7 372 Västanfjärds skola lag 2
8 249 Boställskolan lag 3
Heat 12 upprop klockan 18:28, start klockan 18:43
1 250 Boställskolan lag 4
2 377 Västersundoms skola lag 2
3 257 Eckerö lågstadium
4 308 Munsala skola
5 264 Gumbostrands skola lag 2
6 281 Kirjala skola
7 356 Sävträsk skola lag 2
8 346 Socklot skola lag 3
Heat 13 upprop klockan 18:31, start klockan 18:46
1 367 Virkby skola lag 3
2 307 Molpe Skola lag 2
3 244 Billnäs skola
4 321 Pjelax skola
5 311 Norra Paipis skola
6 279 Karuby skola
7 354 Svenska skolan i Lahtis lag 2
8 265 Gumbostrands skola lag 3
Heat 14 upprop klockan 18:34, start klockan 18:49
1 272 Hindhår skola lag 3
2 252 Boxby skola, Sibbo lag 2
3 280 Kaskö svenska skola
4 334 Saxby skola
5 268 Hankmo skola
6 369 Vittsar skola
7 289 Klemetskog skola lag 2
8 261 Forsby skola lag 3
Heat 15 upprop klockan 18:37, start klockan 18:52
2 343 Snappertuna skola lag 2
3 327 Pyttis svenska skola
4 304 Lappfjärd Skola
5 324 Pojo kyrkoby skola lag 2
6 355 Sävträsk skola
7 292 Kotka svenska samskola lag 2
8 315 Oitbacka skola lag 2
Heat 16 upprop klockan 18:40, start klockan 18:55
2 309 Munsala skola lag 2
3 254 Bromarv skola
4 381 Ytterjeppo skola
5 335 Saxby skola lag 2
6 373 Västankvarns skola
7 303 Kyrkoby skola, Vanda lag 2
8 312 Norra Paipis skola lag 2
Heat 17 upprop klockan 18:43, start klockan 18:58
2 379 Västra Närpes skola lag 2
3 320 Pernå kyrkoby skola
4 277 Kapellby skola lag 2
5 389 Månsas lågstadieskola
6 371 Västanfjärds skola
7 388 Östersundom skola
8 359 Södra Paipis skola lag 3
5 x 80 m, mixed, små grundsk., små språkbad åk 1-6 semifinal 24 lag 3 heat
Heat 1 upprop klockan 10:10, start klockan 10:25
1 251 Boxby skola, Sibbo
2 308 Munsala skola
3 388 Östersundom skola
4 353 Svenska skolan i Lahtis
5 263 Gumbostrands skola
6 329 Pörtom skola
7 270 Hindhår skola
8 342 Snappertuna skola
Heat 2 upprop klockan 10:13, start klockan 10:28
1 349 Svartå skola
2 314 Oitbacka skola
3 257 Eckerö lågstadium
4 383 Yttermark skola
5 311 Norra Paipis skola
6 276 Kapellby skola
7 371 Västanfjärds skola
8 254 Bromarv skola
Heat 3 upprop klockan 10:16, start klockan 10:31
1 378 Västra Närpes skola
2 365 Virkby skola
3 245 Borgby skola
4 374 Västerby skola
5 323 Pojo kyrkoby skola
6 330 Pörtom skola lag 2
7 290 Korsnäs kyrkoby skola
8 259 Forsby skola
5 x 80 m, mixed, små grundsk., små språkbad åk 1-6 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 16:45, start klockan 17:05
1 276 Kapellby skola
2 314 Oitbacka skola
3 372 Västanfjärds skola lag 2
4 245 Borgby skola
5 263 Gumbostrands skola
6 383 Yttermark skola
7 374 Västerby skola
8 329 Pörtom skola
5 x 80 m, pojkar, grundsk., språkbad, inbj. grundsk. åk 1-6 försök 151 lag 19 heat
Heat 1 upprop klockan 19:00, start klockan 19:15
1 169 Smedsby-Böle skola lag 2
2 78 Kottby lågstadieskola lag 2
3 193 Tolkis skola
4 180 Storängens skola
5 182 Sundom skola
6 6 Bobäcks skola
7 24 Cygnaeus Skola lag 2
8 116 Minervaskolan lag 3
Heat 2 upprop klockan 19:03, start klockan 19:18
1 3 Amosparkens skola lag 3
2 156 Sibbo Kyrkoby skola lag 2
3 166 Smedsby skola
4 212 Winellska skolan
5 181 Storängens skola lag 2
6 9 Botby grundskola
7 44 Gammelbacka skola
8 62 Hoplaxskolan lag 2
Heat 3 upprop klockan 19:06, start klockan 19:21
1 174 Solf skola lag 4
2 111 Mattlidens skola lag 2
3 57 Hangö Centralskola
4 127 Norra Korsholms skola
5 159 Sirkkala skola
6 34 Dickursby skola
7 41 Finno Skola lag 2
8 71 Karamalmens skola lag 2
Heat 4 upprop klockan 19:09, start klockan 19:24
1 81 Kottby lågstadieskola lag 5
2 135 Näse skola lag 2
3 29 Degerby skola
4 73 Katarinaskolan
5 124 Nordsjö lågstadieskola
6 164 Skräbböle skola
7 204 Vikingaåsens skola
8 105 Malms skola lag 3
Heat 5 upprop klockan 19:12, start klockan 19:27
1 80 Kottby lågstadieskola lag 4
2 197 Vasa övningsskola lag 2
3 151 Sannäs skola
4 168 Smedsby-Böle skola
5 228 Övermalax skola
6 120 Mårtensdals skola
7 82 Kronohagens lågstadieskola
8 64 Hoplaxskolan lag 4
Heat 6 upprop klockan 19:15, start klockan 19:30
1 87 Kvarnbackens skola lag 2
2 229 Övermalax skola lag 2
3 27 Dalsbruks skola
4 196 Vasa övningsskola
5 61 Hoplaxskolan
6 91 Kyrkbackens skola
7 49 Gerby skola lag 2
8 54 Granhultsskolan lag 3
Heat 7 upprop klockan 19:18, start klockan 19:33
1 129 Norra Korsholms skola lag 3
2 123 Nedervetil skola lag 2
3 223 Zacharias Topeliusskolan
4 40 Finno Skola
5 117 Mosebacke skola
6 200 Vestersundsby skola
7 10 Botby grundskola lag 2
8 35 Dickursby skola lag 2
Heat 8 upprop klockan 19:21, start klockan 19:36
1 19 Cygnaeus lågstadieskola lag 3
2 38 Drumsö lågstadieskola lag 2
3 238 Gripsholmsskolan
4 153 Seminarieskolan
5 48 Gerby skola
6 145 S:t Karins svenska skola
7 165 Skräbböle skola lag 2
8 137 Oxhamns skola lag 2
Heat 9 upprop klockan 19:24, start klockan 19:39
1 42 Finno Skola lag 3
2 2 Amosparkens skola lag 2
3 114 Minervaskolan
4 84 Kungsgårdsskolan
5 70 Karamalmens skola
6 161 Sjundeå svenska skola
7 187 Svenska samskolan i Tammerfors lag 2
8 7 Bobäcks skola lag 2
Heat 10 upprop klockan 19:27, start klockan 19:42
1 215 Winellska skolan lag 4
2 209 Vindängens skola lag 2
3 178 Stenbackens skola
4 11 Brändö lågstadieskola
5 17 Cygnaeus lågstadieskola
6 140 Päivärinteen koulu
7 115 Minervaskolan lag 2
8 158 Sibbo Kyrkoby skola lag 4
Heat 11 upprop klockan 19:30, start klockan 19:45
1 241 Gripsholmsskolan lag 4
2 194 Tolkis skola lag 2
3 190 Söderkulla skola
4 155 Sibbo Kyrkoby skola
5 96 Kållby-Heimbacka skola
6 68 Höjdens skola
7 167 Smedsby skola lag 2
8 50 Gerby skola lag 3
Heat 12 upprop klockan 19:33, start klockan 19:48
1 65 Hoplaxskolan lag 5
2 154 Seminarieskolan lag 2
3 16 Chydenius skola
4 236 Språkbadsskolan i Jakobstad
5 53 Granhultsskolan lag 2
6 138 Purmo skola
7 76 Koskeby skola
8 173 Solf skola lag 3
Heat 13 upprop klockan 19:36, start klockan 19:51
1 20 Cygnaeus lågstadieskola lag 4
2 239 Gripsholmsskolan lag 2
3 1 Amosparkens skola
4 52 Granhultsskolan
5 110 Mattlidens skola
6 113 Mikaelskolan
7 104 Malms skola lag 2
8 59 Hangö Centralskola lag 3
Heat 14 upprop klockan 19:39, start klockan 19:54
1 63 Hoplaxskolan lag 3
2 18 Cygnaeus lågstadieskola lag 2
3 192 Terjärv skola
4 201 Vikinga skola
5 122 Nedervetil skola
6 31 Degerö lågstadieskola
7 128 Norra Korsholms skola lag 2
8 240 Gripsholmsskolan lag 3
Heat 15 upprop klockan 19:42, start klockan 19:57
1 47 Generalshagens skola lag 2
2 152 Sannäs skola lag 2
3 226 Österby skola
4 23 Cygnaeus Skola
5 13 Centrumskolan i Oravais
6 103 Malms skola
7 225 Åshöjdens grundskola
8 43 Finno Skola lag 4
Heat 16 upprop klockan 19:45, start klockan 20:00
1 183 Sundom skola lag 2
2 126 Normens skola lag 2
3 136 Oxhamns skola
4 37 Drumsö lågstadieskola
5 77 Kottby lågstadieskola
6 186 Svenska samskolan i Tammerfors
7 85 Kungsgårdsskolan lag 2
8 214 Winellska skolan lag 3
Heat 17 upprop klockan 19:48, start klockan 20:03
1 160 Sirkkala skola lag 2
2 12 Brändö lågstadieskola lag 2
3 234 Lauttasaaren ala-aste
4 213 Winellska skolan lag 2
5 171 Solf skola
6 86 Kvarnbackens skola
7 58 Hangö Centralskola lag 2
8 146 S:t Karins svenska skola lag 2
Heat 18 upprop klockan 19:51, start klockan 20:06
1 79 Kottby lågstadieskola lag 3
2 93 Kyrkfjärdens skola
3 232 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
4 46 Generalshagens skola
5 176 Staffansby lågstadium
6 142 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors
7 172 Solf skola lag 2
8 157 Sibbo Kyrkoby skola lag 3
Heat 19 upprop klockan 19:54, start klockan 20:09
2 74 Katarinaskolan lag 2
3 208 Vindängens skola
4 125 Normens skola
5 101 Lagstads skola
6 134 Näse skola
7 118 Mosebacke skola lag 2
8 25 Cygnaeus Skola lag 3
5 x 80 m, pojkar, grundsk., språkbad, inbj. grundsk. åk 1-6 semifinal 24 lag 3 heat
Heat 1 upprop klockan 10:20, start klockan 10:35
1 37 Drumsö lågstadieskola
2 110 Mattlidens skola
3 11 Brändö lågstadieskola
4 180 Storängens skola
5 212 Winellska skolan
6 40 Finno Skola
7 70 Karamalmens skola
8 122 Nedervetil skola
Heat 2 upprop klockan 10:23, start klockan 10:38
1 124 Nordsjö lågstadieskola
2 101 Lagstads skola
3 136 Oxhamns skola
4 196 Vasa övningsskola
5 46 Generalshagens skola
6 73 Katarinaskolan
7 236 Språkbadsskolan i Jakobstad
8 171 Solf skola
Heat 3 upprop klockan 10:26, start klockan 10:41
1 182 Sundom skola
2 64 Hoplaxskolan lag 4
3 208 Vindängens skola
4 159 Sirkkala skola
5 153 Seminarieskolan
6 52 Granhultsskolan
7 47 Generalshagens skola lag 2
8 155 Sibbo Kyrkoby skola
5 x 80 m, pojkar, grundsk., språkbad, inbj. grundsk. åk 1-6 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 16:55, start klockan 17:15
1 153 Seminarieskolan
2 11 Brändö lågstadieskola
3 212 Winellska skolan
4 52 Granhultsskolan
5 180 Storängens skola
6 73 Katarinaskolan
7 208 Vindängens skola
8 136 Oxhamns skola
4 x 100 m, pojkar, grundsk. åk 7-9 försök 64 lag 8 heat
Heat 1 upprop klockan 08:15, start klockan 08:30
1 16 Ekenäs högstadium lag 3
2 69 Oxhamns skola lag 2
3 95 Winellska skolan
4 33 Högstadiet I Petalax
5 54 Lagstads skola
6 27 Hangö Högstadium
7 63 Mikaelskolan
8 7 Carleborgsskolan lag 2
Heat 2 upprop klockan 08:18, start klockan 08:33
1 23 Grundskolan Norsen lag 3
2 92 Vasa övningsskola lag 2
3 88 Tegengrenskolan
4 1 Borgaregatans skola
5 58 Lyceiparkens skola lag 2
6 5 Brändö Grundskola
7 86 Sursik skola
8 76 Sarlinska skolan lag 3
Heat 3 upprop klockan 08:21, start klockan 08:36
1 70 Oxhamns skola lag 3
2 81 Storängens skola lag 2
3 44 Kristinestads högstadieskola
4 57 Lyceiparkens skola
5 15 Ekenäs högstadium lag 2
6 42 Korsholms högstadium
7 78 Skärgårdshavets skola
8 22 Grundskolan Norsen lag 2
Heat 4 upprop klockan 08:24, start klockan 08:39
1 62 Mattlidens skola lag 2
2 89 Tegengrenskolan lag 2
3 12 Donnerska skolan (Karleby)
4 25 Hagelstamska skolan
5 37 Karis svenska högstadium
6 11 Dalsbruks skola
7 47 Kungsvägens skola
8 18 Godby högstadie skola lag 2
Heat 5 upprop klockan 08:27, start klockan 08:42
1 73 S:t Olofsskolan i Åbo lag 2
2 75 Sarlinska skolan lag 2
3 8 Cronhjelmskolan
4 82 Strömborgska skolan
5 17 Godby högstadie skola
6 80 Storängens skola
7 39 Kimitonejdens skola
8 4 Botby grundskola lag 2
Heat 6 upprop klockan 08:30, start klockan 08:45
1 66 Närpes högstadieskola lag 2
2 40 Kimitonejdens skola lag 2
3 21 Grundskolan Norsen
4 72 S:t Olofsskolan i Åbo
5 50 Kyrkby högstadieskola
6 3 Botby grundskola
7 91 Vasa övningsskola
8 48 Kungsvägens skola lag 2
Heat 7 upprop klockan 08:33, start klockan 08:48
1 19 Godby högstadie skola lag 3
2 65 Närpes högstadieskola
3 29 Helsinge skola
4 14 Ekenäs högstadium
5 51 Kyrkby högstadieskola lag 2
6 99 Åshöjdens grundskola
7 74 Sarlinska skolan
8 79 Skärgårdshavets skola lag 2
Heat 8 upprop klockan 08:36, start klockan 08:51
1 59 Lyceiparkens skola lag 3
2 83 Strömborgska skolan lag 2
3 61 Mattlidens skola
4 6 Carleborgsskolan
5 68 Oxhamns skola
6 56 Lovisanejdens högstadium
7 53 Källhagens skola
8 38 Karis svenska högstadium lag 2
4 x 100 m, pojkar, grundsk. åk 7-9 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 17:45, start klockan 18:05
1 8 Cronhjelmskolan
2 1 Borgaregatans skola
3 57 Lyceiparkens skola
4 68 Oxhamns skola
5 61 Mattlidens skola
6 25 Hagelstamska skolan
7 56 Lovisanejdens högstadium
8 14 Ekenäs högstadium
4 x 100 m, flickor, grundsk. åk 7-9 försök 87 lag 11 heat
Heat 1 upprop klockan 08:45, start klockan 09:00
1 20 Godby högstadie skola lag 4
2 55 Lagstads skola lag 2
3 36 Höjdens skola
4 33 Högstadiet I Petalax
5 3 Botby grundskola
6 95 Winellska skolan
7 39 Kimitonejdens skola
8 93 Vasa övningsskola lag 3
Heat 2 upprop klockan 08:48, start klockan 09:03
1 94 Vasa övningsskola lag 4
2 81 Storängens skola lag 2
3 11 Dalsbruks skola
4 47 Kungsvägens skola
5 68 Oxhamns skola
6 63 Mikaelskolan
7 9 Cronhjelmskolan lag 2
8 34 Högstadiet I Petalax lag 2
Heat 3 upprop klockan 08:51, start klockan 09:06
1 70 Oxhamns skola lag 3
2 38 Karis svenska högstadium lag 2
3 99 Åshöjdens grundskola
4 65 Närpes högstadieskola
5 58 Lyceiparkens skola lag 2
6 5 Brändö Grundskola
7 62 Mattlidens skola lag 2
8 41 Kimitonejdens skola lag 3
Heat 4 upprop klockan 08:54, start klockan 09:09
1 97 Winellska skolan lag 3
2 75 Sarlinska skolan lag 2
3 88 Tegengrenskolan
4 57 Lyceiparkens skola
5 6 Carleborgsskolan
6 30 Hoplaxskolan
7 18 Godby högstadie skola lag 2
8 92 Vasa övningsskola lag 2
Heat 5 upprop klockan 08:57, start klockan 09:12
1 60 Lyceiparkens skola lag 4
2 40 Kimitonejdens skola lag 2
3 8 Cronhjelmskolan
4 42 Korsholms högstadium
5 54 Lagstads skola
6 44 Kristinestads högstadieskola
7 2 Borgaregatans skola lag 2
8 23 Grundskolan Norsen lag 3
Heat 6 upprop klockan 09:00, start klockan 09:15
1 24 Grundskolan Norsen lag 4
2 45 Kristinestads högstadieskola lag 2
3 50 Kyrkby högstadieskola
4 72 S:t Olofsskolan i Åbo
5 43 Korsholms högstadium lag 2
6 17 Godby högstadie skola
7 13 Donnerska skolan (Karleby) lag 2
8 16 Ekenäs högstadium lag 3
Heat 7 upprop klockan 09:03, start klockan 09:18
1 35 Högstadiet I Petalax lag 3
2 31 Hoplaxskolan lag 2
3 21 Grundskolan Norsen
4 91 Vasa övningsskola
5 86 Sursik skola
6 74 Sarlinska skolan
7 48 Kungsvägens skola lag 2
8 52 Kyrkby högstadieskola lag 3
Heat 8 upprop klockan 09:06, start klockan 09:21
1 46 Kristinestads högstadieskola lag 3
2 66 Närpes högstadieskola lag 2
3 37 Karis svenska högstadium
4 61 Mattlidens skola
5 14 Ekenäs högstadium
6 29 Helsinge skola
7 51 Kyrkby högstadieskola lag 2
8 32 Hoplaxskolan lag 3
Heat 9 upprop klockan 09:09, start klockan 09:24
1 77 Sarlinska skolan lag 4
2 7 Carleborgsskolan lag 2
3 56 Lovisanejdens högstadium
4 98 Ådalens skola i Kronoby
5 80 Storängens skola
6 12 Donnerska skolan (Karleby)
7 4 Botby grundskola lag 2
8 10 Cronhjelmskolan lag 3
Heat 10 upprop klockan 09:12, start klockan 09:27
1 76 Sarlinska skolan lag 3
2 89 Tegengrenskolan lag 2
3 78 Skärgårdshavets skola
4 27 Hangö Högstadium
5 82 Strömborgska skolan
6 49 Kyrkbackens skola i Nagu
7 96 Winellska skolan lag 2
8 19 Godby högstadie skola lag 3
Heat 11 upprop klockan 09:15, start klockan 09:30
2 69 Oxhamns skola lag 2
3 22 Grundskolan Norsen lag 2
4 1 Borgaregatans skola
5 25 Hagelstamska skolan
6 53 Källhagens skola
7 15 Ekenäs högstadium lag 2
8 59 Lyceiparkens skola lag 3
4 x 100 m, flickor, grundsk. åk 7-9 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 15:00, start klockan 15:15
1 50 Kyrkby högstadieskola
2 82 Strömborgska skolan
3 42 Korsholms högstadium
4 61 Mattlidens skola
5 57 Lyceiparkens skola
6 65 Närpes högstadieskola
7 33 Högstadiet I Petalax
8 95 Winellska skolan
4 x 100 m, flickor, 2:a st. åk 10-12 försök 22 lag 3 heat
Heat 1 upprop klockan 09:25, start klockan 09:40
1 4 Brändö gymnasium lag 2
2 22 Närpes gymnasium
3 18 Kronoby gymnasium
4 6 Gymnasiet Grankulla samskola
5 20 Mattlidens Gymnasium
6 28 Virkby gymnasium
7 26 Vasa gymnasium
8 8 Gymnasiet Lärkan
Heat 2 upprop klockan 09:28, start klockan 09:43
2 24 Sibbo Gymnasium
3 7 Gymnasiet i Petalax
4 29 Vörå samgymnasium
5 27 Vasa övningsskola
6 14 Karleby svenska gymnasium
7 13 Karis Billnäs gymnasium
8 9 Gymnasiet Lärkan lag 2
Heat 3 upprop klockan 09:31, start klockan 09:46
2 10 Hangö Gymnasium
3 23 Pedersöre gymnasium
4 3 Brändö gymnasium
5 30 Vörå samgymnasium lag 2
6 11 Jakobstads gymnasium
7 1 Borgå Gymnasium
8 15 Karleby svenska gymnasium lag 2
4 x 100 m, flickor, 2:a st. åk 10-12 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 16:15, start klockan 16:30
1 14 Karleby svenska gymnasium
2 24 Sibbo Gymnasium
3 29 Vörå samgymnasium
4 6 Gymnasiet Grankulla samskola
5 27 Vasa övningsskola
6 1 Borgå Gymnasium
7 3 Brändö gymnasium
8 20 Mattlidens Gymnasium
4 x 100 m, pojkar, 2:a st. åk 10-12 försök 16 lag 2 heat
Heat 1 upprop klockan 09:40, start klockan 09:55
1 30 Vörå samgymnasium lag 2
2 22 Närpes gymnasium
3 3 Brändö gymnasium
4 29 Vörå samgymnasium
5 6 Gymnasiet Grankulla samskola
6 1 Borgå Gymnasium
7 28 Virkby gymnasium
8 21 Mattlidens Gymnasium lag 2
Heat 2 upprop klockan 09:43, start klockan 09:58
1 31 Vörå samgymnasium lag 3
2 23 Pedersöre gymnasium
3 17 Korsholms gymnasium
4 24 Sibbo Gymnasium
5 20 Mattlidens Gymnasium
6 26 Vasa gymnasium
7 13 Karis Billnäs gymnasium
8 4 Brändö gymnasium lag 2
4 x 100 m, pojkar, 2:a st. åk 10-12 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 15:35, start klockan 15:50
1 22 Närpes gymnasium
2 21 Mattlidens Gymnasium lag 2
3 29 Vörå samgymnasium
4 20 Mattlidens Gymnasium
5 23 Pedersöre gymnasium
6 1 Borgå Gymnasium
7 6 Gymnasiet Grankulla samskola
8 3 Brändö gymnasium
Dubbel svensk stafett, mixed, grundsk. åk 7-9 försök 36 lag 5 heat
Heat 1 upprop klockan 10:45, start klockan 11:10
1 7 Carleborgsskolan lag 2
2 80 Storängens skola
3 78 Skärgårdshavets skola
4 95 Winellska skolan
5 98 Ådalens skola i Kronoby
6 21 Grundskolan Norsen
7 1 Borgaregatans skola
8 58 Lyceiparkens skola lag 2
Heat 2 upprop klockan 10:53, start klockan 11:18
2 74 Sarlinska skolan
3 91 Vasa övningsskola
4 42 Korsholms högstadium
5 6 Carleborgsskolan
6 57 Lyceiparkens skola
7 27 Hangö Högstadium
8 96 Winellska skolan lag 2
Heat 3 upprop klockan 11:01, start klockan 11:26
2 61 Mattlidens skola
3 25 Hagelstamska skolan
4 37 Karis svenska högstadium
5 86 Sursik skola
6 33 Högstadiet I Petalax
7 47 Kungsvägens skola
8 51 Kyrkby högstadieskola lag 2
Heat 4 upprop klockan 11:09, start klockan 11:34
2 53 Källhagens skola
3 11 Dalsbruks skola
4 50 Kyrkby högstadieskola
5 68 Oxhamns skola
6 88 Tegengrenskolan
7 44 Kristinestads högstadieskola
8 43 Korsholms högstadium lag 2
Heat 5 upprop klockan 11:17, start klockan 11:42
2 69 Oxhamns skola lag 2
3 29 Helsinge skola
4 3 Botby grundskola
5 12 Donnerska skolan (Karleby)
6 5 Brändö Grundskola
7 39 Kimitonejdens skola
8 75 Sarlinska skolan lag 2
Dubbel svensk stafett, mixed, grundsk. åk 7-9 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 16:20, start klockan 16:40
1 53 Källhagens skola
2 50 Kyrkby högstadieskola
3 57 Lyceiparkens skola
4 68 Oxhamns skola
5 95 Winellska skolan
6 47 Kungsvägens skola
7 3 Botby grundskola
8 42 Korsholms högstadium
12 x 80 m, mixed, grundsk. åk 1-6 försök 155 lag 5 heat
Heat 1 upprop klockan 11:40, start klockan 12:00
1 Winellska skolan
2 Finno Skola
3 Cygnaeus Skola
4 Lagstads skola
5 Sirkkala skola
6 Storängens skola lag 2
7 Bäckby skola, Pedersöre
8 Koskeby skola
9 Vestersundsby skola
10 Kyrkoby skola, Vanda
11 Tessjö skola
12 Hindhår skola
13 Socklot skola
14 Chydenius skola
15 Pörtom skola
16 Billnäs skola
17 Vikingaåsens skola
18 Vittsar skola
19 Mårtensdals skola
20 Sjundeå svenska skola lag 2
21 Hoplaxskolan lag 2
22 Smedsby skola lag 2
23 Sundom skola lag 2
24 Mosebacke skola lag 2
25 Centrumskolan i Oravais lag 2
26 Malms skola lag 2
27 Vasa övningsskola lag 3
28 Smedsby-Böle skola lag 3
29 Katarinaskolan lag 3
30 Gerby skola lag 3
31 Solf skola lag 5
Heat 2 upprop klockan 11:55, start klockan 12:15
1 Norra Korsholms skola
2 Vasa övningsskola
3 Winellska skolan lag 2
4 Vikinga skola
5 Drumsö lågstadieskola
6 Katarinaskolan
7 Hoplaxskolan
8 Näs skola
9 Smedsby skola
10 Bobäcks skola
11 Degerö lågstadieskola
12 Västra Närpes skola
13 Kottby lågstadieskola
14 Mosebacke skola
15 Ytterjeppo skola
16 Kyrkbackens skola i Nagu
17 Botby grundskola
18 Vindängens skola
19 Nordsjö lågstadieskola
20 Forsby skola lag 2
21 Oxhamns skola lag 2
22 Boställskolan lag 2
23 Kvarnbackens skola lag 2
24 Sibbo Kyrkoby skola lag 2
25 Finno Skola lag 2
26 Seminarieskolan lag 2
27 Brändö lågstadieskola lag 3
28 Cygnaeus Skola lag 3
29 Sirkkala skola lag 3
30 Solf skola lag 4
31 Cygnaeus lågstadieskola lag 4
Heat 3 upprop klockan 12:10, start klockan 12:30
1 Språkbadsskolan i Jakobstad
2 Storängens skola
3 Sjundeå svenska skola
4 Smedsby-Böle skola
5 Kvarnbackens skola
6 Sundom skola
7 Borgby skola
8 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors
9 Björneborgs svenska samskola
10 Terjärv skola
11 Åshöjdens grundskola
12 Pjelax skola
13 Stenbackens skola
14 Kapellby skola
15 Övermalax skola
16 Yttermark skola
17 Gumbostrands skola
18 Boxby skola, Sibbo
19 Solf skola lag 2
20 Vikinga skola lag 2
21 Lagstads skola lag 2
22 Cygnaeus lågstadieskola lag 2
23 Drumsö lågstadieskola lag 2
24 Granhultsskolan lag 2
25 Socklot skola lag 2
26 Norra Korsholms skola lag 2
27 Gripsholmsskolan lag 3
28 Näs skola lag 3
29 Winellska skolan lag 3
30 Hoplaxskolan lag 4
31 Mosebacke skola lag 4
Heat 4 upprop klockan 13:00, start klockan 13:20
1 Granhultsskolan
2 Gerby skola
3 Solf skola
4 Generalshagens skola
5 Yttermalax skola
6 Nedervetil skola
7 Purmo skola
8 Malms skola
9 Bonäs Skola
10 Kyrkfjärdens skola
11 Forsby skola
12 Rejpelt skola
13 Kållby-Heimbacka skola
14 Molpe Skola
15 Kaskö svenska skola
16 Kyrkbackens skola
17 Gripsholmsskolan
18 Höjdens skola
19 Näs skola lag 2
20 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors lag 2
21 Språkbadsskolan i Jakobstad lag 2
22 Normens skola lag 2
23 Dickursby skola lag 2
24 Katarinaskolan lag 2
25 Kungsgårdsskolan lag 2
26 Mattlidens skola lag 2
27 Brändö lågstadieskola lag 2
28 Socklot skola lag 3
29 Mosebacke skola lag 3
30 Cygnaeus lågstadieskola lag 3
31 Winellska skolan lag 4
Heat 5 upprop klockan 13:15, start klockan 13:35
1 Cygnaeus lågstadieskola
2 Sibbo Kyrkoby skola
3 Brändö lågstadieskola
4 Kungsgårdsskolan
5 Seminarieskolan
6 Mattlidens skola
7 Kyrkostrands-Jungmans skola
8 Centrumskolan i Oravais
9 Österby skola
10 Karamalmens skola
11 Dickursby skola
12 Kronohagens lågstadieskola
13 Sannäs skola
14 Normens skola
15 Päivärinteen koulu
16 Oxhamns skola
17 Boställskolan
18 Staffansby lågstadium
19 Cygnaeus Skola lag 2
20 Bobäcks skola lag 2
21 Gripsholmsskolan lag 2
22 Smedsby-Böle skola lag 2
23 Vindängens skola lag 2
24 Kyrkfjärdens skola lag 2
25 Vasa övningsskola lag 2
26 Sirkkala skola lag 2
27 Gerby skola lag 2
28 Solf skola lag 3
29 Finno Skola lag 3
30 Hoplaxskolan lag 3
31 Norra Korsholms skola lag 3
600 + 600 + 400 m, flickor, grundsk. åk 7-9 final 74 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 13:40, start klockan 14:00
1 3 Botby grundskola
2 47 Kungsvägens skola
3 72 S:t Olofsskolan i Åbo
4 80 Storängens skola
5 86 Sursik skola
6 91 Vasa övningsskola
7 65 Närpes högstadieskola
8 54 Lagstads skola
9 42 Korsholms högstadium
10 56 Lovisanejdens högstadium
11 74 Sarlinska skolan
12 68 Oxhamns skola
13 33 Högstadiet I Petalax
14 25 Hagelstamska skolan
15 14 Ekenäs högstadium
16 12 Donnerska skolan (Karleby)
17 53 Källhagens skola
18 95 Winellska skolan
19 1 Borgaregatans skola
20 82 Strömborgska skolan
21 88 Tegengrenskolan
22 98 Ådalens skola i Kronoby
23 89 Tegengrenskolan lag 2
24 61 Mattlidens skola
25 66 Närpes högstadieskola lag 2
26 81 Storängens skola lag 2
27 21 Grundskolan Norsen
28 55 Lagstads skola lag 2
29 39 Kimitonejdens skola
30 96 Winellska skolan lag 2
31 6 Carleborgsskolan
32 4 Botby grundskola lag 2
33 2 Borgaregatans skola lag 2
34 69 Oxhamns skola lag 2
35 22 Grundskolan Norsen lag 2
36 49 Kyrkbackens skola i Nagu
37 75 Sarlinska skolan lag 2
38 34 Högstadiet I Petalax lag 2
39 30 Hoplaxskolan
40 44 Kristinestads högstadieskola
41 29 Helsinge skola
42 37 Karis svenska högstadium
43 17 Godby högstadie skola
44 27 Hangö Högstadium
45 8 Cronhjelmskolan
46 71 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors
47 36 Höjdens skola
48 5 Brändö Grundskola
49 102 Kaurialan koulu
50 57 Lyceiparkens skola
51 100 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
52 99 Åshöjdens grundskola
53 78 Skärgårdshavets skola
54 28 Hangö Högstadium lag 2
55 38 Karis svenska högstadium lag 2
56 73 S:t Olofsskolan i Åbo lag 2
57 26 Hagelstamska skolan lag 2
58 45 Kristinestads högstadieskola lag 2
59 62 Mattlidens skola lag 2
60 83 Strömborgska skolan lag 2
61 7 Carleborgsskolan lag 2
62 101 Albert Edelfelts skola / Språkbadet lag 2
63 15 Ekenäs högstadium lag 2
64 87 Sursik skola lag 2
65 92 Vasa övningsskola lag 2
66 9 Cronhjelmskolan lag 2
67 97 Winellska skolan lag 3
68 76 Sarlinska skolan lag 3
69 67 Närpes högstadieskola lag 3
70 90 Tegengrenskolan lag 3
71 23 Grundskolan Norsen lag 3
72 84 Strömborgska skolan lag 3
73 24 Grundskolan Norsen lag 4
74 85 Strömborgska skolan lag 4
Gatustafett, 5-manna, flickor, 2:a st. åk 10-12 final 24 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 13:55, start klockan 14:15
1 6 Gymnasiet Grankulla samskola
2 29 Vörå samgymnasium
3 30 Vörå samgymnasium lag 2
4 11 Jakobstads gymnasium
5 22 Närpes gymnasium
6 31 Vörå samgymnasium lag 3
7 27 Vasa övningsskola
8 32 Vörå samgymnasium lag 4
9 16 Katedralskolan i Åbo
10 14 Karleby svenska gymnasium
11 20 Mattlidens Gymnasium
12 26 Vasa gymnasium
13 17 Korsholms gymnasium
14 3 Brändö gymnasium
15 23 Pedersöre gymnasium
16 1 Borgå Gymnasium
17 19 Kyrkslätts gymnasium
18 25 Topeliusgymnasiet i Nykarleby
19 5 Ekenäs gymnasium
20 7 Gymnasiet i Petalax
21 28 Virkby gymnasium
22 24 Sibbo Gymnasium
23 2 Borgå Gymnasium lag 2
24 12 Jakobstads gymnasium lag 2
Gatustafett, 6-manna, pojkar, grundsk. åk 7-9 final 56 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 14:10, start klockan 14:35
1 95 Winellska skolan
2 65 Närpes högstadieskola
3 42 Korsholms högstadium
4 37 Karis svenska högstadium
5 86 Sursik skola
6 82 Strömborgska skolan
7 57 Lyceiparkens skola
8 72 S:t Olofsskolan i Åbo
9 14 Ekenäs högstadium
10 61 Mattlidens skola
11 43 Korsholms högstadium lag 2
12 53 Källhagens skola
13 12 Donnerska skolan (Karleby)
14 25 Hagelstamska skolan
15 54 Lagstads skola
16 6 Carleborgsskolan
17 73 S:t Olofsskolan i Åbo lag 2
18 3 Botby grundskola
19 33 Högstadiet I Petalax
20 13 Donnerska skolan (Karleby) lag 2
21 99 Åshöjdens grundskola
22 39 Kimitonejdens skola
23 87 Sursik skola lag 2
24 68 Oxhamns skola
25 88 Tegengrenskolan
26 1 Borgaregatans skola
27 47 Kungsvägens skola
28 80 Storängens skola
29 21 Grundskolan Norsen
30 17 Godby högstadie skola
31 98 Ådalens skola i Kronoby
32 91 Vasa övningsskola
33 78 Skärgårdshavets skola
34 30 Hoplaxskolan
35 8 Cronhjelmskolan
36 50 Kyrkby högstadieskola
37 71 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors
38 56 Lovisanejdens högstadium
39 74 Sarlinska skolan
40 5 Brändö Grundskola
41 44 Kristinestads högstadieskola
42 63 Mikaelskolan
43 29 Helsinge skola
44 96 Winellska skolan lag 2
45 55 Lagstads skola lag 2
46 92 Vasa övningsskola lag 2
47 9 Cronhjelmskolan lag 2
48 89 Tegengrenskolan lag 2
49 69 Oxhamns skola lag 2
50 38 Karis svenska högstadium lag 2
51 18 Godby högstadie skola lag 2
52 58 Lyceiparkens skola lag 2
53 22 Grundskolan Norsen lag 2
54 64 Mikaelskolan lag 2
55 66 Närpes högstadieskola lag 2
56 23 Grundskolan Norsen lag 3
Gatustafett, 10-manna, pojkar, 2:a st. åk 10-12 final 20 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 14:35, start klockan 14:55
1 29 Vörå samgymnasium
2 5 Ekenäs gymnasium
3 27 Vasa övningsskola
4 25 Topeliusgymnasiet i Nykarleby
5 30 Vörå samgymnasium lag 2
6 14 Karleby svenska gymnasium
7 20 Mattlidens Gymnasium
8 26 Vasa gymnasium
9 17 Korsholms gymnasium
10 23 Pedersöre gymnasium
11 24 Sibbo Gymnasium
12 1 Borgå Gymnasium
13 3 Brändö gymnasium
14 6 Gymnasiet Grankulla samskola
15 16 Katedralskolan i Åbo
16 13 Karis Billnäs gymnasium
17 28 Virkby gymnasium
18 10 Hangö Gymnasium
19 11 Jakobstads gymnasium
20 18 Kronoby gymnasium
12 x 100 m, flickor, 2:a st. åk 10-12 final 18 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 15:05, start klockan 15:25
1 Vörå samgymnasium
2 Karleby svenska gymnasium
3 Gymnasiet Grankulla samskola
4 Korsholms gymnasium
5 Vasa gymnasium
6 Mattlidens Gymnasium
7 Brändö gymnasium
8 Vasa övningsskola
9 Jakobstads gymnasium
10 Närpes gymnasium
11 Pedersöre gymnasium
12 Virkby gymnasium
13 Kyrkslätts gymnasium
14 Borgå Gymnasium
15 Gymnasiet Lärkan
16 Sibbo Gymnasium
17 Kronoby gymnasium
18 Lovisa gymnasium
18 x 100 m, pojkar, grundsk. åk 7-9 final 21 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 15:20, start klockan 15:40
1 Korsholms högstadium
2 Winellska skolan
3 Närpes högstadieskola
4 S:t Olofsskolan i Åbo
5 Lyceiparkens skola
6 Strömborgska skolan
7 Ekenäs högstadium
8 Donnerska skolan (Karleby)
9 Sursik skola
10 Karis svenska högstadium
11 Ådalens skola i Kronoby
12 Lagstads skola
13 Källhagens skola
14 Tegengrenskolan
15 Borgaregatans skola
16 Kungsvägens skola
17 Hagelstamska skolan
18 Grundskolan Norsen
19 Helsinge skola
20 Mattlidens skola
21 Vasa övningsskola
Dubbel svensk stafett, mixed, 2:a st. åk 10-12 final 22 lag 3 heat
Heat 1 upprop klockan 17:05, start klockan 17:25
2 13 Karis Billnäs gymnasium
3 1 Borgå Gymnasium
4 16 Katedralskolan i Åbo
5 18 Kronoby gymnasium
6 11 Jakobstads gymnasium
7 26 Vasa gymnasium
8 15 Karleby svenska gymnasium lag 2
Heat 2 upprop klockan 17:13, start klockan 17:33
2 28 Virkby gymnasium
3 20 Mattlidens Gymnasium
4 5 Ekenäs gymnasium
5 25 Topeliusgymnasiet i Nykarleby
6 17 Korsholms gymnasium
7 23 Pedersöre gymnasium
8 4 Brändö gymnasium lag 2
Heat 3 upprop klockan 17:21, start klockan 17:41
1 10 Hangö Gymnasium
2 22 Närpes gymnasium
3 24 Sibbo Gymnasium
4 29 Vörå samgymnasium
5 6 Gymnasiet Grankulla samskola
6 3 Brändö gymnasium
7 30 Vörå samgymnasium lag 2
8 14 Karleby svenska gymnasium
18 x 80 m, flickor, grundsk. åk 7-9 final 33 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 17:55, start klockan 18:25
1 Winellska skolan
2 Närpes högstadieskola
3 Borgaregatans skola
4 Korsholms högstadium
5 Hagelstamska skolan
6 Ådalens skola i Kronoby
7 Kungsvägens skola
8 S:t Olofsskolan i Åbo
9 Lagstads skola
10 Lyceiparkens skola
11 Storängens skola
12 Oxhamns skola
13 Högstadiet I Petalax
14 Ekenäs högstadium
15 Tegengrenskolan
16 Winellska skolan lag 2
17 Mattlidens skola
18 Källhagens skola
19 Donnerska skolan (Karleby)
20 Åshöjdens grundskola
21 Sursik skola
22 Vasa övningsskola
23 Sarlinska skolan
24 Strömborgska skolan
25 Hoplaxskolan
26 Kimitonejdens skola
27 Skärgårdshavets skola
28 Grundskolan Norsen
29 Karis svenska högstadium
30 Helsinge skola
31 Lovisanejdens högstadium
32 Kristinestads högstadieskola
33 Godby högstadie skola

Skolornas Stafettkarneval

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: (växel)
e-post: info(AT)stafettkarnevalen.fi
FO-nummer: 0194129-1

verksamhetsledare:

Jan-Erik Eklöf
e-post: jan-erik-eklof(AT)stafettkarnevalen.fi
mobil: 040-184 6380