STAFETTKARNEVALENS BÄSTA HEJARRAMSA 2020

Trots att det inte ordnades en Stafettkarneval 2020 hade skolorna ändå en möjlighet att delta med sina hejarklacksramsor i en hejarramsetävling. Tävlingen indelades i två klasser: åk 1-6 och åk 7-9/andra stadiet.

Tävlingsjuryn poängterade att en bra hejarramsa bör vara rytmisk, en bra stödande melodi är ett plus. Ramsan ska ha en fyndig text som gärna kan ha lokal färg och ska uppmuntra det egna laget, utan att vara negativ mot andra lag. Ramsan bör också ge uttryck för stämningen på karnevalen, uttrycka lekfullhet, gemenskap och samhörighet, dvs. binda samman eleverna på läktarna och de löpande lagen på planen. Speciellt ovanliga melodier och underfundiga texter premierades.

I klassen för åk 1-6 vann Vårberga skola, Borgå: Största glöden

Motivering: Medryckande, fungerar bra som hejarramsa på läktaren.

Största Glöden
Melodi: We will rock you

Vi har kommit hit idag
för att heja på vårt lag
Ta nu fram den största glöden
här på läktaren får ni stödet
Trots resultatet här idag är ni vårat superlag
Tack ska ni ha, de´ gjorde Vårkki bra
whooooo

I klassen för åk 7-9 och andra stadiet vann Borgaregatans skola, Vasa: Hör nu klacken vråla

Motivering: Ramsan är helt i linje med Stafettkarnevalens anda

Hör nu klacken vråla
Melodi: Diggiloo, diggiley

Bgs hejar på tills guldet vi fåår
När vi står här än i åår
Hör nu klacken vrååla, från platsen där vi står
Bgs ropar högst här i Vasa idaag
När vi ser våra löpar laag
Med retro style vi seegrar
På pallen ska vi ståå

På frågor svarar Barbara Åkerberg 040-545 2260