Stafettfesten på Åland flyttas fram till våren

Den 13 september skulle Stafettfesten Åland ha gått av stapeln på Baltic Friidrottsarena, den nybyggda friidrottsarenan i Mariehamn. Nu har dock de lokala arrangörerna IF Åland Friidrott beslutat att flytta fram evenemanget till våren på grund av den stora osäkerhet som råder både med smittläget och färdigställandet av löparbanorna.

Många av de åländska skolorna såg fram emot evenemanget då förberedelserna inleddes och den första infon publicerades under våren. IF Åland har en lång tradition av att ordna de åländska skolmästerskapen i stafett som en förberedelse inför Stafettkarnevalen varje vår, så konceptet var bekant sedan tidigare. Då de tre fastländska arrangörerna den 9 augusti meddelade att coronarestriktionerna sätter stopp för deras planer och att de tre stafettfesterna på fastlandet inhiberas fortsatte arbetet på Åland, där smittläget såg ljusare ut.

Kring skolstarten kontaktades man dock av några skolor som meddelade att det fanns en oro kring evenemanget och där man önskade att festen skulle flyttas fram till våren. Oron är naturligtvis befogad och IF Åland har därför valt att flytta fram evenemanget. Stafettfesten och Stafettkarnevalen ska vara en positiv upplevelse för deltagarna, skolorna, funktionärerna och publiken, och inte skapa onödig oro.

Stafettfesten Åland flyttas fram till våren och kommer att utgöra de åländska skolornas generalrepetition inför Stafettkarnevalen.

Mer information:
Lucas Mattsson
Ordförande, IF Åland Friidrott

0457 342 8649
lucas.mattsson@idrott.fi