Samarbetspartners

Vill du bli samarbetspartner?

Ta kontakt med Jan-Erik ”JEJE” Eklöf

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval av lösningar inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Koncernens geografiska verksamhetsområde ligger på den finländska kusten, i huvudstadsregionen och tillväxtcentra i inlandet.


Affärsmannen Karl Herman Renlund grundade år 1918 stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Stiftelsen har fått sitt namn efter donatorns mor. Till stiftelsens främsta uppgifter hör att understöda privat upprätthållen barndagvård, eftermiddagsverksamhet för skolelever samt sommarrekreation för barn


Fortum är ett ledande energi­bolag som utvecklar och erbjuder våra kunder lösningar inom el, värme, kyla, återvinning och avfalls­han­tering. Vi tillhan­da­håller också tjänster för andra företag i energi­bran­schen.


Volvo har en lång och rik historia av att designa och konstruera sina bilar utifrån människan. Det är det som gör oss annorlunda inom bilindustrin. Upptäck var vi startade, var vi är idag och hur vi leder utvecklingen mot en hållbar mobilitet, uppkopplade tjänster och självkörande bilar.


Österbottens kustregion erbjuder exotiska upplevelser av många slag – kustregionen är värd en helt egen upptäcktsresa. Den unika naturen i Kvarkens skärgård finns med på UNESCOs världsarvslista och är Finlands enda naturarv.


KSF Media ger ut Hufvudstadsbladet


Med stor yrkesskicklighet och med många generationers erfarenhet väljer vi alltid de smakrikaste grönsakssorterna att odla.
Våra rena inhemska grönsaker reser till din tallrik genast efter plockningen. Just då, när smaken är som bäst.


Våra värderingar vägleder oss i allt vi gör, och de utgör ett fundament som vår strategi, mission och vision bygger på. Dessa värderingar utgör grunden för vår dagliga interaktion och styr oss mot framtiden.


I Åbo har var fjärde person anknytning till högskolorna antingen som studerande eller personal. I Vasa är var femte person högskolestuderande. Så vilket du än väljer, Vasa eller Åbo – välkommen att studera i en sann universitetsstad med ett levande studieliv!


Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar. Det går enkelt att ansöka om ersättning via vår nättjänst eller per telefon.


Best-Hall grundades år 1975. Till dags dato har vi redan hunnit leverera över 5 000 hallar både i Finland och utomlands. Till en början levererade vi endast tygövertäckta hallar, men 2010 utökade vi vår expertis också till stålhallar. Således bedriver vi affärsverksamhet inom tre områden: dukhallar, traditionella stålhallar samt service.