Rekrytering av funktionärer till Stafettkarnevalen 2021

Stafettkarnevalen kommer äntligen att vara tillbaka på Olympiastadion i Helsingfors i maj 2021. Vi behöver Din hjälp för att förverkliga karnevalen och göra den till en oförglömlig upplevelse för tusentals barn och ungdomar! Din insats är mycket viktig!

Datum för karnevalen är 21-22.5.2021. Boka alltså datumen redan nu!

Då Olympiastadion nu har större utrymmen där elever, lärare och funktionärer rör sig, betyder det också att vi behöver flera funktionärer än under tidigare år. Har du bekanta som kunde tänkas vara intresserade, rekrytera dem redan nu!

Du kan redan nu meddela ditt intresse att vara med som funktionär. Lämna en intresseanmälan till baba(at)idrott.fi. Du kommer att få närmare information om anmälningsförfarande senare när anmälningstjänsten öppnar.

Välkommen med i vårt glada funktionärsteam! 

Stafettkarnevalshälsningar,

Baba Åkerberg
Funktionärschef

Jan-Erik Eklöf
Verksamhetsledare