Anmälningssystemet för de lokala stafettfesterna har öppnats

Anmälningssystemet för de lokala stafettfesterna har öppnats.

Kom ihåg att anmäla din skola till endast en stafettfest!!!

De Åländska skolorna skall anmäla sig direkt till de lokala arrangörerna. Mer info hittar ni på http://www.ifaland.net/

De lokala stafettfesterna kommer att arrangeras enligt följande:
Esbo 3.9. (anmälningar)
Vasa 8.9. (anmälningar)
Åbo 10.9. (anmälningar)
Mariehamn 13.9.