Ändringar i Stafetterna 2020

Mixed gatustafetter, könskriterierna:
Små grundskolor åk 1-6 – 6 sträckor (3 flickor + 3 pojkar), genom att ansöka om lov kan ett lag bestå av 2 flickor och 4 pojkar eller av 4 flickor och 2 pojkar om inte skolan annars får ihop ett enda lag. Endast den kortaste flicksträckan eller pojksträckan får bytas ut.

Rätt att delta i 5*80m mixed små grundskolor åk 1-6, könskriterierna:
Båda könen bör vara representerade, detta gäller alla lag. Genom att ansöka om lov kan lagets sammansättning ändras så att endast en pojke eller flicka får bytas ut, d.v.s. 2+3 eller 4+1 är möjligt.

Förtydligande av regel som gäller alla stafetter:
Ändringar i lagsammansättning mellan försök och final
En bekräftad löpare kan bytas ut endast med läkarintyg eller genom att Stafettkarnevalens förstahjälpspersonal bedömer situationen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *